Økt mangfold fører til økt tillit

Ny forskning viser at tett kontakt med personer av innvandrerbakgrunn øker tilliten til minoritetsgrupper
Foto: Latvijas armija/Flickr
Fersk forskning viser at interaksjon mellom ulike etniske grupper bidrar til å bygge opp tilliten dem imellom. 

Sammen med flere kollegaer har Gaute Torsvik, professor ved Universitetet i Oslo (UiO), nylig fullført et forskningsprosjekt der målet var å finne ut om interaksjon mellom ulike etniske grupper bidrar til bygge opp tilliten dem imellom, skriver forskning.no.

Bidrar det til å bygge opp tilliten vil det kunne gi et mer positivt bilde av hvordan innvandring påvirker sosial tillit i vestlige samfunn sammenlignet med det amerikanske studier har konkludert med tidligere. For amerikansk forskning viser blant annet at et økende etnisk mangfold i det amerikanske samfunnet fører til mindre tillit både i og mellom etniske grupper.

Økt tillit
Studien Torsvik var en del av tok utgangspunkt i romkamerater i førstegangstjenesten. De ble plassert på helt tilfeldige rom sammen. Årsaken til det var at forskerne ville finne svar på om de soldatene som delte rom med soldater med innvandrerbakgrunn var mer tillitsfulle i etterkant av oppholdet sammenliknet med før rekrutteringsleiren startet.

Resultatene underbygde Torsvik og forskergruppa sin hypotese om at tett kontakt med personer av innvandrerbakgrunn øker tilliten til minoritetsgrupper.

– Vi så at spesielt de soldatene som kom fra kommuner med stor grad av innvandring var mer tillitsfulle ovenfor innvandrere når de hadde delt rom med en soldat med innvandrerbakgrunn, sier Torsvik.

Han ser ikke vekk fra at en av grunnene til funnet kan være at kommuner med høy grad av ikke-vestlig innvandring, slik som Oslo, ofte kan være mer segregerte enn andre kommuner.