Ønsker ikke flere flyktninger

Her på Holtålen ønsker man ikke flere flyktninger (Foto: Illustrasjon).
Foto: Wikimedia Commons
Holtålen mener de ikke har kapasitet til å ta i mot flere flyktninger for øyeblikket. De avslår derfor IMDi sin oppfordring om å bosette ti flyktninger før året er omme, skriver Nea Radio.

I forrige uke fikk Holtålen en anmodning fra Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet om å ta i mot ti flyktninger. Kommunen som fra og med oktober 2015 har bosatt 36 flyktninger, begrunner avgjørelsen med liten frist og få boliger.

Enhetsleder for flyktningtjenesten, Aagoth Johanne Moe, uttalte under saksbehandlingen at de har nådd et metningspunkt når det gjelder å ta inn flyktninger og at det er viktig å prioritere de som allerede har blitt tatt i mot, skriver nettstedet.

Det kom også frem i saksutredningen til formannskapet, som behandlet saken sist tirsdag, at majoriteten av flyktningene ønsker å bli bosatt i andre kommuner der de har familie og nettverk, noe som også lå til grunn for vurderingen ettersom gjenforening med familien har mye å si for trivsel og gjennomføring av utdanning og yrkesanskaffelse.

Neste år ser det ut til at bosettingspresset blir mindre, og det er lite sannsynlig at Holtålen får tildelt flere flyktninger.