Flere velgere påvirket av innvandring

Foto: Google Innvandring viktigst for velgerne ved årets Stortingsvalg.
Foto: Google
Ved stortingsvalget i år oppgav 28 prosent av velgerne at innvandring hadde en direkte innflytelse på hvem de valgte å bruke sin stemme på. Dette representerer en dobling fra valget for fire år siden.

Ifølge en velgerundersøkelsen utført av Statistisk Sentralbyrå (SSB) har denne tendensen i folks valg vaner vært stigende i lengre tid. I 2013 svarte 12 prosent av alle velgere at innvandring spilte direkte inn på hva de stemte. I 2001 var dette tallet kun på fire prosent, skriver Haugesunds Avis.

I årets valg ble velgerne også spurt om hvilke partier som hadde den mest tiltalende politikken på de forskjellige saksområdene. I forhold til innvandring var det Frp som ifølge velgerne hadde den beste politikken. I denne sammenheng oppgav hele 70 prosent av FrPs velgere at de tenkte på innvandring når de stemte for sitt parti. Innvandring var også særdeles viktig for Miljøpartiet De Grønne (MDG), Høyre (H) og Sosialistisk Venstreparti (SV).

Sakseierskap i endring
Når det gjelder skole, helse- og skattepolitikk, var det Høyre som hadde mest tillitt blant velgerne. Til forskjell viste undersøkelsen at Arbeiderpartiet (Ap) tapte sakseierskap på helse, skatt- og sysselsettingspolitikk.

Hos Miljøpartiet De Grønne, er det kun deres miljøpolitikk som inspirerer til tillitt hos sine velgere, i motsetning til Venstre (V) som mistet velgere til miljøsaken.

Ikke overaskende svarte flertallet at Senterpartiet har den beste distriktspolitikken. Kristlig Folkeparti derimot, mistet sakseierskap i barne- og familiepolitikken, oppsummerer Haugesunds Avis.