NOAS får Redd Barnas Barnerettighetspris

– NOAS får tildelt prisen for sitt viktige arbeid med å løfte asylsøkende barns rettigheter, sier Kristin Veierød, styreleder i Redd Barna.
Foto: Einar Aslaksen
Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) har i mange år arbeidet for å fremme barns rettssikkerhet på utlendingsfeltet gjennom enkeltsaker som gjelder barn, utredningsrapporter og rettspolitisk arbeid.

I begrunnelsen for tildelingen trekker Redd Barna frem NOAS’ arbeid med å styrke rettsikkerheten til lengeværende barnefamilier, enslige mindreårige asylsøkere, statsløse i Norge, og barn som berøres av utvisning og barn som opplever pågripelse, internering, tvangsretur.

NOAS har også bistått statsløse barn i deres sak om norsk statsborgerskap, samt at de har hjulpet over 400 lengeværende barn med å få oppholdstillatelse siden 2014.

– I år er det NOAS som får tildelt Redd Barnas Barnerettighetspris for sitt viktige arbeid med å løfte asylsøkende barns rettigheter og stryke deres rettsikkerhet, sier Kristin Veierød, styreleder i Redd Barna, via en pressemelding.

NOAS sier seg svært takknemlig og stolt over å motta prisen.

– Det motiverer for fortsatt felles innsats for barns rettigheter. Det er snart 31 år siden Norge ratifiserte Barnekonvensjonen og vi har mye god kunnskap om barns beste. Men fremdeles er det mye som gjenstår for å mobilisere politisk vilje og endre praksis – og vi gir oss ikke, sier Pål Nesse, generalsekretær i NOAS.