– SSB burde ikke ha godkjent rapporten

Foto: Flickr SSB i hardt vær.
Foto: Harald Groven
SSB-forsker mener innvandringsregnskapet til Erling Holmøy ikke hadde overlevd en internasjonal kvalitetskontroll. 

– Hadde vi hatt krav om kvalitetssikring ved internasjonal publisering for alle forskere i SSB, ville ikke innvandringsregnskapet ha blitt publisert. Grunnen er at denne analysen bygger på en rekke kontroversielle forutsetninger. Modellen som er brukt burde i stedet ha blitt gjenstand for fagfellekritikk i et anerkjent internasjonalt tidsskrift før den eventuelt ble tatt i bruk til politikkanalyser bestilt av departementene.

Det sier forskeren i SSB, Rolf Aaberge, til VG. Først nå uttaler han seg om alt det som har skjedd i SSB.

Aaberge mener innvandringsregnskapet til Erling Holmøy ikke hadde overlevd en internasjonal kvalitetskontroll, og at SSB av den grunn ikke bure ha godkjent rapporten.

– Når SSB publiserer prognoser, selv om det begrenser seg til 20 til 30 år fram i tid, så bør de også supplere med mål for usikkerhet. Og det gjøres hverken i befolknignsprognosene eller i kostnadsberegningene i innvandringsregnskapet. Dette problemer har jeg tatt opp internt en rekke ganger, og Christine Meyer er den første direktøren som har vært villig til å diskutere det på en faglig forsvarlig måte, sier han og sier til VG at han sterkt beklager at Meyer ble tvunget til å gå av.

Holmøy svarer på kritikken til Aaberge i en e-post til VG:

“Rapporten om virkninger av innvandring er én av to som dokumenter og utdyper de beregningene vi har gjort på oppdrag for Finansdepartementet og Brochmann 2-utvalget. Den er ikke skrevet som en tidsskriftartikkel. Aaberges kritikk retter seg mot svært mange fremadskuende analyser, herunder Perspektivmeldingene fra Finansdepartementet og utredninger som lå bak pensjonsreformen og handlingsregelen. Det finnes mange lignende analyser for andre land. Norges økonomiske og demografiske fremtid er nødvendigvis usikker, men det er ikke noe gyldig argument mot å analysere den. Mer detaljert respons på kritikk av mine arbeider vil jeg ta i mer egnede fora enn korte avisinnlegg.”