– La oktober-barna bli

– Vi kan ikke, i rike Norge, sitte å se på at de barna vi sender ut velger å legge ut på ny flukt i Europa fordi de frykter retur mer enn et liv på gata, sier leder i Pensjonistforbundet, Jan Davidsen.
Foto: Johnny Syversen
Pensjonistforbundet er sterkt bekymret for økende antall mindreårige asylsøkere som blir sendt ut av landet.

Forbundet viser til organisasjoner som Amnesty International som påpeker at situasjonen i Afghanistan er blitt verre.

– Ved utgangene av september hadde 443 av 913 ungdommer bosatt på mottak med midlertidig tillatelse lagt ut på ny flukt. Vi kan ikke, i rike Norge, sitte å se på at de barna vi sender ut velger å legge ut på ny flukt i Europa fordi de frykter retur mer enn et liv på gata. Dette kan vi ikke akseptere, sier forbundsleder Jan Davidsen i Pensjonistforbundet  i en uttalelse.

– Dette er ikke saker, men vår fremtid. Det er våre barn. Rettferdighet er et bærende prinsipp i den norske asylpolitikken. Det betyr at de barna som har et beskyttelsesbehov og allerede er trygge i Norge fortsatt skal få være trygge i Norge. Det er rettferdighet i praksis.

– Vår tur til å hjelpe
Har ikke et av verdens rikeste land råd til å ta vare på disse ungene?, påpeker han videre.

– Vi vil minne om Fritiof Nansen og hans Nansenpass som var et internasjonalt anerkjent identitetsbevis til statsløse flyktninger. Passet kom i forbindelse med flyktningstrømmen etter første verdenskrig. Han fikk fredsprisen for dette. Det kan trekkes klare paralleller til dette i dagens situasjon. 

En gang måtte også nordmenn være utvandrere, forteller han.

– Vi vil også minne om den store utvandringen fra Norge på slutten av 1800 tallet. Over 800 000 nordmenn utvandret fra sult, nød og arbeidsledighet. Nå er det vår tur til å virkelig hjelpe, sier forbundslederen.