Større utbredelse av diabetes 2 i Oslo øst

215 millioner mennesker i verden forventes å ha sykdommen diabetes innen 2010. Og 85- 90 prosent av verdens diabetikere har type 2 diabetes.
Årsaken kan være liten tilgang på sunn mat og få treningsmuligheter, ifølge ny studie. 
0Shares

Tilgang på sunn mat og steder å trene, kan ha en effekt på antall tilfeller av diabetes. Det kommer frem i en ny studie, publisert i tidsskriftet European Journal of Public Health, skriver forskning.no.

Forskere mener at rundt halvparten av forskjellen i diabetesrisikoen mellom Oslo øst og vest kan forklares med dette.

– Vi tenkte det ville være interessant å spore utbredelsen av helserelaterte ressurser, slik som treningsmuligheter og butikker med sunn og usunn mat, for å se om forskjellene var så store at de kunne forklare noe av den skjeve utbredelsen av diabetes i befolkningen, sier doktorgradsstipendiat Elias Nosrati, som er en av forskerne bak studien.

Han understreker at fokuset var på diabetes 2, da dette er en sykdom som i stor grad er koblet til atferd og forbrenning, som matvaner og trening.

Geografiske helseforskjeller
For å måle diabetes 2-forekomsten i de ulike bydelene slik inndelingen av byen var i 2002, brukte Nosrati tall fra Oslo Helse-studien. Fordelingen va ujevn, med opphopning i mange østlige bydeler. Av totalt 741 tilfeller av diabetes 2, var hele 659 å finne i østlige områder. I vestlige bydeler var det derimot 82 som hadde diabetes 2.

Doktorgradsstipendiaten, som er med i Oslo Diabetes Forskningssenter, forteller at han også kartla tilgangen på usunn mat ved å telle fastfood-restaurantene, utbredelsen av treningsstudioer og matbutikker med bare sunn mat i de forskjellige bydelene. Kartleggingen avslørte at vestlige deler av Oslo har mindre tilgang på usunn mat og stor tilgang på treningsområder og sunne matalternativer.

Nosrati og de andre forskerne mener politikerne bør ta de geografiske helseforskjellene i betraktning når de planlegger politiske beslutninger.

– Vårt mål var å sette søkelys på vekselvirkningen mellom innbyggerne og omgivelser, for å bedre forstå hvordan byplanlegging, eller mange på planlegging, kan bidra til å påvirke forskjeller i helsen, sier han.