Fersk rapport viser økt innvandrer-fattigdom

 
Foto: Claudio Castello
NAV-rapport viser at en av hovedårsakene til fattigdom i Norge er innvandring, og det er alarmerende, mener arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H). 
0Shares

I en fersk NAV-rapport kommer det frem at andelen fattige i Norge gikk opp fra 7,7 prosent til 9,3 prosent fra 2011 til 2015, skriver VG.

28,5 prosent av de fattige har innvandrerbakgrunn, og det er nå 16,8 prosent med innvandrerbakgrunn i Norge.

– Rapporten bekrefter at en av hovedårsakene til fattigdom i Norge er innvandring. 28,5 prosent av innvandrerne lever i vedvarende lavinntekt. Det er alarmerende. Det verste som kan skje, er at innvandrere og flyktninger blir en egen underklasse i det norske samfunnet, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).

Språk viktig
For å få ned fattigdommen, må flere innvandrere i jobb. Og det er derfor regjeringen prioriterer kvalifisering og økt arbeidsretting i introduksjonsprogrammet og norskopplæringen, opplyser Hauglie til VG.

– Uten språk er det vanskelig å få innpass i det norske arbeidsmarkedet. Fra regjeringens side er det derfor et absolutt krav at innvandrere må lære seg norsk. Samtidig må kommunene tilby innvandrerne gode praksisplasser der de kan lære språk. Det nytter ikke å plassere dem i kjelleren på lageret på en butikk, der de ikke får muligheten til å kommunisere med norskspråklige, sier arbeids- og sosialministeren.

Strengere krav
NAV-rapporten viser også at halvparten av de som i dag mottar sosialhjelp, er innvandrere. Til nyttår skal aktivitetsplikten innføres, hvilket vil si at det er slutt på at unge innvandrere kan motta sosialhjelp uten å måtte jobbe for pengene.

– NAV skal stille strenge krav om arbeid og aktivitet som vilkår for å motta trygd. Det er bra for denne gruppen av innvandrere, som får nye muligheter til å delta i arbeidslivet. Arbeid er integrering, og den eneste farbare veien bort fra et liv i fattigdom, sier Hauglie.

Hun presiserer til VG at NAV skal ta trygden fra de som ikke overholder aktivitetsplikten.

– De som eventuelt nekter å jobbe for pengene risikerer å miste deler av trygden. Vi kan ikke betale NAV-penger til innvandrere som ikke oppfyller sine forpliktelser. Det ligger mye omsorg i å stille krav – også overfor innvandrerne. Jeg forutsetter at NAV-kontorene og kommunene følger regelverket. Reglene er krystallklare, sier Hauglie.