IRN sender inn klage på støttekutt

Et arbeidsutvalg har tatt den midlertidige styringen av Islamsk Råd Norge etter at siste styre gikk av når de ikke klarte å si opp generalsekretær Mehtab Afsar.
Foto: Claudio Castello
Islamsk Råd Norge (IRN) har valgt å klage på vedtaket fra Kulturdepartementet om å kutte i statsstøtten til organisasjonen.

Klagen ble ifølge Dagbladet sendt inn mandag, samme dag som fristen for å klage går ut.

– Islamsk Råd anser vedtaket som dårlig begrunnet og lite konkret når det kommer til hvilken måte IRN etter departementets syn ikke lenger oppfyller vilkårene, sier advokatfullmektig Lisa Eian, som representerer rådet.

Utbetalingen som Islamsk Råd skulle ha fått i juli, og som ble frosset av Kulturdepartementet, utgjør halvparten av de 1,3 millionene som de får årlig, og det er dette som nå er klaget inn.

Regjeringen har blant annet begrunnet kuttet i støtten med at Islamsk Råd ikke lenger har den nødvendige tilliten og at de ikke oppfyller vilkårene for støtte.

– Tilliten til IRN som dialogpartner for Kulturdepartementet er også svekket. Vår vurdering er solid, sier Helleland.

Føler seg feilbehandlet
Fra før av har IRN gitt uttrykk for at man føler seg forskjellsbehandlet av myndighetene, ifølge Dagbladet
 
I et brev til kulturdepartementet, som utgjør grunnlaget for den nåværende klagen,vises det til diskusjonen om Human Rights Service burde bli fratatt statsstøtten på 1,8 millioner kroner på neste års statsbudsjett. Human Rights Service fikk massiv motbør etter å ha bedt sine lesere om å sende egne bilder av «den kulturelle revolusjonen» i Norge. 
 
«Islamsk Råd skriver også at organisasjonens konkrete arbeidsoppgaver er fulgt opp slik de skal.
I Departementets brev av 14.09.2017 framgår også at møtet med IRN som ble avholdt den 04.04.2017 blant annet var foranlediget av oppmerksomheten omkring IRN og ansettelsen av en medarbeider i sekretariatet som bærer nikab. Det stilles spørsmål ved om Departementet i for stor grad har vektlagt denne ansettelsen og om dette i det hele tatt er et relevant hensyn i vurderingen», står blant annet i brevet.
 
Avviser sammenlikning
Ifølge kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) blir det ikke riktig å sammenlikne tilskuddet til Human Rights Service med tilskuddet til Islamsk Råd.
 
 
Foto : Thomas Haugersveen/Statsministerens kontor

– Tilskuddet til HRS gis over Justis- og beredskapsdepartementets budsjett, og det forvaltes ikke av Kulturdepartementet. Tilskuddet blir gitt gjennom en ordning som har et annet formål og andre kriterier enn driftstilskuddet til IRN, sier Helleland til Dagbladet.