Ukrainske flyktninger usikre om de vil tilbake

Færre ukrainske flyktninger i Norge ønsker å returnere til hjemlandet så fort krigen tar slutt.
Foto: Commons Wikimedia
Ukrainske flyktninger er stort sett veldig fornøyde med mottakelsen i Norge, og mange ser for seg å bli værende.
194Shares

26 prosent av ukrainske flyktninger i Norge ønsker å returnere til hjemlandet så fort krigen tar slutt. Resten er usikre på om de ønsker å returnere, og 20 prosent av flyktningene har allerede bestemt seg for å bli i Norge også etter at krigen er over.

Det viser en undersøkelse blant 700 ukrainske flyktninger i Norge, som forskere på NIBR ved OsloMet har utført på oppdrag fra utlendingsmyndighetene UDI og IMDI.

Overraskende funn

At så mange er usikre på om de vil returnere, overraket forskerne.

– Antakelsen vi hadde var at mange ønsket å dra hjem igjen så raskt krigen var over. Men det er overhodet ikke tilfellet, sier Vilde Hernes, seniorforsker på NIBR, og hovedansvarlig for studien til oslomet.no.

Ifølge rapporten «Ukrainian refugees – experiences from the first phase in Norway» (oda.oslomet.no) som ble lansert 31. oktober, er mange ukrainere skeptiske til å returnere til hjemlandet, blant annet fordi de tror krigen blir svært langvarig.

Langvarig usikkerhet

Kun 16 prosent av de intervjuede trodde i juni at krigen vil være over i løpet av året.

– Vi må huske på at for mange startet ikke krigen i februar 2022, men i 2014 med annekteringen av Krym. Mange har levd med uroligheter på grensen og usikkerhet i mange år.

Flyktningene er usikre på hva som er igjen av det livet de levde.

– Huset kan være bombet, de har ikke jobb, og familien er splittet. De kan kort sagt ikke dra tilbake til det livet de levde før krigen. Da er det mange som velger å fortsette det nye livet her, som de tross alt vet en del mer om, og er relativt fornøyde med, sier Hernes.