En tredjedel av ukrainske flyktningbarn gikk ikke på skolen før sommerferien

Flykningbarn fra Ukraina som går på skole føler mindre på ensomhet, viser ny rapport.
Foto: Pixaby
Redd Barna er bekymret for flyktningbarn som ikke går på skole. – Det gir en normalitet og stabilitet i en ellers kaotisk virkelighet.

Rapporten «This is my life and I don’t want to waste a year of it: The experiences and wellbeing of children fleeing Ukraine» er basert på undersøkelser, fokusgrupper og diskusjon med over 1000 barn og deres foresatte i Norge, Finland, Sverige, Italia, Litauen, Nederland, Polen og Romania.

Statistikken viser at et bekymringsfullt lavt antall av barna går på skole i det landet de har flyktet til. En tredjedel av barna gikk ikke på skolen før sommerferien, og en fjerdedel hadde ingen skoleplaner i skoleåret 2022-2023.

– Rapporten viser at de barna som går på skole føler mindre på ensomhet. Vi vet hvor viktig skolen er for barn som har flyktet fra krig. Det gir en normalitet og stabilitet i en ellers kaotisk virkelighet. Barn får muligheten til å være barn, bearbeide traumer og få nye venner, sier Ragnhild Therese Nordvik, leder for Redd Barnas utdanningsprogram.

Lite tilgang til lærere

Europeiske myndigheter har utfordringer med å sikre at barn på flukt innrulleres i de nasjonale skolesystemene.

Få lærere som kan lære barn vertspråket, og kommunene har ofte ikke midler til å ansette ekstra pedagogisk personell. De landene som har tatt imot flest flyktninger står overfor de mest akutte utfordringene.

– Jeg tror ikke folk flest er klar over at barn som har flyktet fra Ukraina til andre land i Europa ikke får oppfylt sine rettigheter til utdanning. Dette er virkelig noe EU og nasjonale europeiske myndigheter må ta tak i. Nå må vi begynne å organisere oss med tanke på at krigen i Ukraina kan bli svært langvarig, sier Nordvik.