– Et innleieforbud mot sosial dumping

Forholdene på norske byggearbeidsplasser blir stadig mer preget av innleie. Nå vil Ap sette en stopper for dette (Foto: Illustrasjon).
Foto: Claudio Castello
Arbeiderpartiet vil fremme forslag om å forby innleie av arbeidskraft innenfor byggebransjen. Fellesforbundet sier seg positive, og mener dette vil vanskeliggjøre utnyttelse av utelandske arbeidstakere.  

Aps arbeidspolitiske talsperson, Hadia Tajik, og Ap-leder Jonas Gahr Støre vil gå til Stortinget med forslag til forbud.

Tajik fremmet forslaget til Stortinget grunnet det hun ser på som dramatiske forhold innenfor byggebransjen.

 
Foto : Arbeiderpartiet

– Vi har nå i lengre tid opplevd så useriøse tilstander i deler av byggebransjen, at vi er nødt til å ty til et så sterkt virkemiddel som et forbud er, sier hun til VGNett.

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier til VGNett at han nå vil følge opp sine uttalelser fra valgkampen.

– Dessverre ser vi ingen bedring i byggebransjen i Oslo-området; den negative utviklingen bare fortsetter. Derfor har vi kommet til at vi mener det er nødvendig med et forbud mot innleie, til vi får på plass et bedre lovverk.

Får ikke med statsministeren
Statsminister Erna Solberg vil på sin side ikke ha forbud mot innleie. Hun avviser at et generelt forbud er veien å gå for å få bukt med sosial dumping og dårlige arbeidsvilkår, særlig i byggebransjen.

 
Foto : Statsministerens kontor

– Et forbud mener vi vil kunne bidra til at det blir for stengt. Det høres enkelt ut å lage et generelt forbud mot innleie, men det er også prosjekter som har behov for å ha innleie for å ta topper, understreket statsministeren overfor hegnar.no.

Stiller seg positive
Line Eldring er rådgiver i Samfunnspolitisk avdeling i Fellesforbundet og som tidligere forsker ved Fafo-stiftelsen regnes hun som en av Norges fremste eksperter på sosial dumping.

Til utrop.no sier hun at Fellesforbundet stiller seg positiv til Tajiks og Aps forslag.

– Ja, vi mener situasjonen er så alvorlig at det bør innføres et forbud mot innleie fra bemanningsforetak i byggebransjen i Oslo-området, slik arbeidsmiljøloven gir anledning til.

Har valgmuligheter
Et forbud vil selvsagt omfatte innleie både fra norske og utenlandske bemanningsforetak, men kun forbud vil ikke løse alle hele floken, legger hun til.

 
Foto : fafo.no

– Jeg tenker at dette ikke løse vil alle problemer med useriøse aktører og lavlønnskonkurranse i bransjen, og må kombineres med fortsatt og forsterket innsats mot useriøsitet og arbeidslivskriminalitet. Men et forbud mot byråinnleie vil blant annet føre til at flere får ordinære ansettelser i byggbedrifter, noe som igjen er viktig for å sikre lærlingeplasser, kompetanseutvikling, innovasjon og seriøsitet i næringen.

Befring viser til at bransjen også har valgmuligheter om innleieforbudet skulle bli aktuelt.

– Skulle det bli innført et forbud mot innleie fra bemanningsforetak, vil det fortsatt være mulig å leie inn arbeidskraft fra andre byggbedrifter, noe det er lange tradisjoner for i byggenæringen.

Her er hele forslaget

Ved siden av forslaget om forbud mot innleie av arbeidskraft, fremmer Ap forslag om at Stortinget skal be regjeringen kartlegge omfanget av innleie og geografiske forskjeller i byggebransjen.

De ber også regjeringen sikre at ulovlig innleie vil gi «kraftigere sanksjoner i form av overtredelsesgebyrer, og eventuelt karantenebestemmelser ved gjentatte brudd. Arbeidstilsynet skal gis i oppgave å føre tilsyn med ulovlig innleie».

De vil også gjeninnføre kollektiv søksmålsrett mot ulovlig innleie og ber regjeringen definere hva en fast ansettelse etter arbeidsmiljøloven bør inneholde.