Ny rapport positiv til integreringsmottak

En ny rapport fra analysefirmaet Rambøll stiller seg positiv til bruk av integreringsmottak (Foto: Illustrasjon).
Foto: Naotake Murayama
Analysefirmaets Rambølls ferske rapport viser at tidlig og intensivt kvalifiseringsopplegg i integreringsmottak er positivt, og beboernes forutsetninger ser ut til å styrkes.

– Arbeidet med å etablere integreringsmottak er et nybrottsarbeid. For oss handler det om å få innvandrere raskere integrert, og komme i arbeid og utdanning. Det er viktig at vi evaluerer arbeidet, og når de målene vi har satt oss. Det er viktig å få bedre kunnskap om hva som virker best og hvorfor, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug  til regjeringen.no.

Første delrapport tar for seg implementeringen av integreringsmottakene fra starten og fram til høsten i år.

– Det er for tidlig å si om integreringsmottakene oppnår målet om raskere overgang til utdanning eller arbeid. Men inntrykket så langt er at et tidlig og intensivt kvalifiseringsopplegg i mottak er positivt og at beboernes forutsetninger ser ut til å styrkes, sier statsråden.

Kommunene fått kreativ frihet
Utover de obligatoriske tiltakene som kompetansekartlegging, karriereveiledning, opplæring i kultur og samfunnskunnskap, norskopplæring og arbeidsrettede aktiviteter, har kommunene hatt frie tøyler til å utvikle «sin» modell for integreringsmottak.

– Jeg er fornøyd med at beboerne gir uttrykk for at de er svært fornøyd med å være i aktivitet i perioden de er i mottak, og mener at norsk og kvalifisering er nyttig for den videre integreringsprosessen. Jeg ser at vi er på riktig spor med dette viktige arbeidet. Å stille krav er å bry seg, sier Listhaug.

Klikk her for å lese hele delrapporten