FN: Norge brøt menneskerettighetene – sperret toåring inne på Trandum i 76 dager

En toårig ble holdt sperret på Reandum. Norge anklages foe å ha brutt menneskerettigtene
Foto: Kari Bye
FNs menneskerettskomité mener at Norge brøt menneskerettighetene da en afghansk toåring og foreldrene ble låst inne på Trandum utlendingsinternat i 76 dager.

FNs menneskerettskomité mener at Norge brøt menneskerettighetene da en afghansk toåring og foreldrene ble låst inne på Trandum utlendingsinternat i 76 dager.

Gutten, som nå får rett til erstatning fra den norske staten, er i dag ti år gammel og bor i Afghanistan, skriver VG.

Den afghanske familien fikk i 2012 avslag på sin asylsøknad i Norge og ble utvist året etter, men nektet å reise frivillig. I 2014 ble de tvangsutsendt til Afghanistan, men ble nektet innreise og sendt tilbake til Norge.

Etter 76 dager innelåst på Trandum utlendingsinternat ble familien igjen tvangssendt til Afghanistan 2. juni 2014. Det er det siste oppholdet som FN mener gjør at Norge brøt
menneskerettighetene.

– Ikke egnet sted for barn

Oslo tingrett godtok internering på Trandum for familien fordi de hadde nektet å forlate Norge frivillig. Retten begrunnet interneringen med faren for at de skulle unndra seg et nytt forsøk på uttransport, skriver avisen.
FN-komiteen er imidlertid enig med familien i at utlendingsinternatet ikke var noe egnet sted for barn. Den slår fast at Norge har brutt bestemmelsen i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, som pålegger medlemslandene en særskilt beskyttelse for barn.

FN-uttalelsen gir gutten rett til full erstatning, og regjeringen har fått en frist på 180 dager til å oppfylle pålegget. Familien har allerede fått 70.000 norske kroner fra staten.

– I praksis vil Norge alltid følge slike uttalelser, så det legger vi til grunn, sier jussprofessor Mads Andenæs til VG. Sammen med jussprofessor Eirik Bjørge har han ført saken for familien.

– Viktig avgjørelse

Redd Barna kaller avgjørelsen viktig.
– Dette er en viktig avgjørelse fra FNs menneskerettskomité som forplikter norske myndigheter. Barn skal ikke interneres og utsettes for frihetsberøvelse i lukkede mottak. Dette skjer likevel fremdeles i Norge, og det må det bli helt slutt på, sier leder Monica Sydgård i Redd Barnas Norgesprogram.
Justis- og beredskapsdepartementet skriver i en epost til NTB:
«Departementet vil bruke tid på å gjennomgå komiteens vurderinger, i samråd med regjeringsadvokaten og politiet, og departementet ønsker derfor ikke nå å kommentere saken nærmere.»
Samtidig vil departementet gjøre oppmerksom på at situasjonen har forandret seg siden denne saken utspilte seg i 2014. Siden da er det etablert en egen familieenhet i Hurdal, og det er etablert strengere regler for hvor lenge mindreårige kan være internert.