Høyland ungdomsskole tildeles Benjaminprisen

 
Foto: Skjermdump/GoogleMaps
Skolen tildeles prisen for sitt langsiktige og systematiske arbeid mot rasisme og diskriminering. Prisen utdeles av kunnskapsministeren 30. januar neste år.
0Shares

– Vi føler oss både ydmyke, takknemlige og stolte over å motta denne prisen, sier Vigdis Vatne,
skolens rektor.

– Denne prisen gir oss motivasjon til å fortsette vårt arbeid for å gjøre skolen vår, byen
vår Sandnes, og samfunnet vårt til et godt sted å være og vokse opp, for alle.

Juryen la vekt på at skolens arbeid mot rasisme og diskriminering ikke er begrenset til integrerings-
arbeid, men har en helhetlig tilnærming til arbeidet med holdninger og fordommer.

– Høyland ungdomsskole viser en høy grad av bevissthet om at arbeid mot rasisme og diskriminering like mye handler om majoritetssamfunnets holdninger som gode integrerings- og inkluderingstiltak, sier juryleder Guri Hjeltnes. 

– Dermed er skolens forebyggende arbeid mot rasisme preget av en helhetlig tilnærming som kombinerer integreringsarbeid med minoritetselever med holdningsskapende arbeid rettet mot majoritetselever. Denne tilnærmingen kan inspirere andre skoler i deres arbeid mot rasisme og diskriminering.

Hva er Benjaminprisen?
Benjaminprisen deles hvert år ut til en barne-, ungdoms- eller videregående skole som utmerker seg for sitt arbeid mot rasisme og diskriminering. Prisen er oppkalt etter Benjamin Hermansen som ble drept av erklærte nynazister da han var 15 år gammel.

Benjaminprisens jury har bestått av Marit Hermansen (lærer og Benjamin Hermansens mor) og
representanter fra Utdanningsforbundet, Likestillings- og diskrimineringsombudet, Antirasistisk
senter, Utdanningsforbundet, Foreldreutvalget for grunnopplæringen, Elevorganisasjonen og
Sametinget. Guri Hjeltnes, direktør ved HL-senteret, har i år ledet juryens arbeid. HL-senteret er fast sekretariat for Benjaminprisen.