Sender hjem 100 bistandsbudsjetter

 

Penger som sendes hjem fra migrantarbeidere utgjør nå tre ganger mer enn samlet bistand fra alle verdens giverland, skriver ABCNyheter.

I de fleste lav- og mellominntektsland utgjør migrantoverføringer også en større kapitalstrøm enn direkte utenlandsinvesteringer (FDI). Migrantoverføringer er treffsikre og bidrar vesentlig til å redusere fattigdom, ifølge rapporten.

Mindre utsatt for korrupsjon
Han påpeker at ulempen med migrantoverføringer er at de ikke kan målrettes på samme måte som bistand.

– Pengeoverføringer fra migranter er utvilsomt viktige for mange land. Sammenlignet med bistand så er disse pengene mindre utsatt for korrupsjon, siden de går direkte til familier som bruker dem, skriver seniorforsker Jørgen Carling ved fredsforskningsinstituttet PRIO i en epost til Bistandsaktuelt.

Må ikke bli mistenkeliggjort
Carling etterlyser en tydeligere forståelse av at pengeoverføringer fra migranter i Norge bidrar til utvikling i hjemlandet.

– Det er viktig å anerkjenne disse overføringene som noe positivt. I integreringsdebatten de siste årene har dette snarere blitt mistenkeliggjort, mener han.

Fatima Ali Madar i organisasjonen Diaspora Network. Madar er aktiv i bistandsarbeid rettet mot Somaliland, sier det samme.  

– Vi opplever at det reises kritikk mot at folk sender penger ut av landet. Men at norske med innvandrerbakgrunn sender penger som de selv har tjent til sine fattige slektninger, kan ikke være noe negativt.