Sagt siden sist

 
Foto: Tore Sætre
Om rasisme, integrering og innvandring.

– Å engasjere seg og bli en aktiv deltaker i samfunnet er en forutsetning for å bli integrert. Det viktigste er hva hver og en av oss gjør i møtet med andre mennesker, uansett hvor vi kommer fra, om vi er flyktninger, innvandrere eller etniske nordmenn.

Sidsel Hansen Persson, seniorrådgiver i Røde Kors, om hverdagsintegrering i et intervju med Akersposten.

– Ved å plassere denne politikken i et mye lengre og mer sammenlignende perspektiv enn hva som er vanlig avdekkes også dens særtrekk. Det viser tydelig at multikulturalisme i norsk tapning er et uprøvd eksperiment i samfunnsbygging. Dette foregår mot en bakgrunn der politikerne, og ikke minst den tradisjonelle venstresiden, ikke klarte å komme fram til et felles verdigrunnlag for det politiske fellesskapet i det nye multikulturelle samfunnet som statens ledelse satset på å utvikle allerede fra slutten av 70-tallet. Mye var uavklart da, og er det fremdeles.

Forfatter Terje Tvedt (bildet), som er aktuell med nyutgivelsen Det internasjonale gjennombruddet, på spørsmål fra ABCNyheter om boken kaster et nytt lys over dagens asyl- og innvandringspolitikk i Norge.

– Mantraet blant innvandringskritikerne er at det er innvandrerne som må tilpasse seg. De fleste av oss har opplevd å være innflyttere, og vet at det å finne seg til rette på et nytt sted avhenger dels av en selv, men også av at en blir møtt ordentlig og imøtekommende. Det burde ikke være vanskelig: Etter 35 år med arbeid i den type land innvandrere kommer fra, er min grunnleggende erfaring at folk er folk og mye likere enn vi tror, bare vi behandler hverandre skikkelig.

Inge Tvedten, seniorforsker ved Chr. Michelsens Institutt kommer med kritikk av Tvedt i en kommentar på VGNett.

– Venstre vil helt sikkert ha innvandring, utdannelse og miljø, men dette er forhandlingsspørsmål. Høyre gir nok gladelig bort klima- og miljøministerposten, men Frp vil nok ikke være like medgjørlige.

Anders Todal Jenssen, professor i statsvitenskap ved NTNU frempeker overfor Dagens Næringsliv viktige sentrale forhandlingsområder i regjeringssamtalene.

– Her handler det om integrering. At vi deltar på felles arenaer sammen. Jul er, og vil alltid være, en del av norsk historie og kultur. Da er det viktig at også muslimske barn deltar. Jeg gjorde det, og nå er jeg blitt stortingsrepresentant for Ap.

Stortingsrepresentant Masud Gharahkhani oppfordret i et intervju med Dagsavisen/Avisenes Nyhetsbyrå alle muslimske foreldre til å la barna delta på årets julegudstjenester i regi av skolene.