77 prosent støtter utsettelse for «oktoberbarna»

Stortingsgruppene til samarbeidspartiene Frp, Høyre, KrF og Venstre er enige om å be regjeringen gjennomgå retningslinjene for uttak av kvoteflyktninger.
77 prosent sier seg meget eller ganske enige i at «oktoberbarna» og andre som omfattes av Stortingets asylvedtak skal få bli i Norge mens søknadene revurderes.

Tallene kommer fra en meningsmåling Ipsos MMI har utført for Dagbladet.

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre er fornøyd med å ha fremmet et forslag om sårbarhetskrier, som fikk et klart flertall på stortinget. Det innebærer at noen av de såkalte oktoberbarna som kom til Norge fra Afghanistan i 2015, vil få søknaden sin behandlet på nytt i lys av sårbarhetskriteriene.

– Denne målingen viser klart at det er bred støtte til at Stortinget satte ned foten for regjeringens håndtering av denne saken, sier Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre til avisen.

Kun 14 prosent er uenige
Høyre og FrP var de eneste som ikke stilte seg bak forlsaget. Mange av velgerne deres derimot, har svart noe annet på undersøkelsen.

Sju prosent svarer at de er hverken enig eller uenig, om «oktoberbarna»  skal få bli i Norge mens søknadene revurderes.  2 prosent svarte at de ikke vet.

Kun 5 prosent at de er litt uenige og 9 prosent at de er meget uenige.