Viderefører innstramninger i innvandringspolitikken

Hassan Yusuf har bodd store deler av livet i Norge. Likevel ble han utvist fra landet
Foto: Scanstockphoto
Stortinget har nylig vedtatt å videreføre bruk av tvangsmidler og retur til trygge tredjeland, skriver regjeringen.no.

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug utlyser behovet for en mer konsekvent og forutsigbar linje i innvandringspolitikken:

– Selv om asyltilstrømningen til Norge er betraktelig lavere nå enn i 2015, er det nødvendig at Stortinget ser viktigheten av en streng kurs, og at vi har et regelverk som gjør oss beredt på en eventuell ny, krevende situasjon, sier Listhaug.

Kan unnlate frist
Stortingets vedtak innebærer også en videreføring av muligheten til bruk av tvangsmidler i saker der en asylsøkers søknad etter all sannsynlighet ikke vil realitetsbehandles. I denne sammenheng tillater vedtaket at utlendingsmyndighetene kan unnlate å sette frist, eller sette kortere utreisefrist enn vanlig.

– Det innføres også en ny lovbestemmelse, som vil gi Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) hjemmel til å kreve politiattest av personer som de ønsker å benytte som tolk. Disse endringene trer i kraft 1. januar 2018, skriver regjeringen.no.

 – Jeg mener det er viktig at personer uten reelt behov for beskyttelse i Norge, kan returneres til land der de tidligere har hatt opphold. Disse reglene er viktige for å sikre både rask saksbehandling og retur i de aktuelle sakene, sier statsråden om Stortingets lovvedtak.