Færrest antall asylsøkere på 22 år

 
Foto: Claudio Castello
3.546 asylsøkere til Norge i 2017, viser tall fra UDI. Ikke siden 1995 har antallet ankomster vært så lavt som de siste månedene i 2017.
0Shares

Tallene ble presentert under UDIs pressemøte tidligere i dag, hvor UDI-direktør Frode Forfang snakket om året som gikk og om fremtidsutsiktene for 2018.

1.252 av asylsøkerne som kom til landet i fjor, ble hentet fra Italia og Hellas gjennom EUs ordning med relokalisering. Ser man bort fra dem som ble relokalisert, var det en nedgang i antallet asylsøkere fra 2016.

– De siste månedene i 2017 har asylankomstene vært så lave at man må tilbake til 1995 for å finne sammenlignbare tall, opplyser Utlendingsdirektoratet, ifølge Nettavisen.

3.000 nye asylsøkere forventes
For 2018 er prognosen 3.000 asylsøkere, men tallet er svært usikkert på grunn av situasjonen i Europa, sier UDI-direktør Frode Forfang.

UDI peker på at Norge i likhet med andre nordiske land har opplevd en kraftig nedgang i antallet asylsøkere etter 2015, og at alle unntatt Finland har et lavere nivå enn før dette året. Samtidig kom det flere asylsøkere til land i Sør-Europa, mens antall ankomster i Tyskland og andre land som fikk mange asylsøkere i 2015, er nå på nivå med, eller høyere, enn de var før 2015.

– Situasjonen i andre europeiske land viser at det fortsatt er mange asylsøkere i Europa. Det er derfor grunn til å understreke usikkerheten om asylankomstene til Norge i årene framover. Det er likevel ingenting foreløpig som tyder på at ankomstene til Norge vil endres vesentlig på kort sikt, sier Forfang til Nettavisen.