Uten innvandrere stopper Norge- også i 2050

Ifølge forskerne kan det bli et innvandringsoverskudd på 13000 hvert år fram til 2050. Dette skriver Dagbladet.

Ved å se på de siste åras fødsler, aldring, innvandring og flytting, har Statistisk sentralbyrå (SSB) tegnet et framtidsbilde.

En oversikt viser at uten innvandrere hadde det bare være 4,6 millioner nordmenn i 2050 – en million færre enn hvis man regner med all inn- og utflytting.

– Det er stor usikkerhet omkring nettoinnvandringen, men Norge kommer uansett økonomi og politikk til å forbli et innvandringsland, sier forsker Helge Brunborg ved SSB.

Svak konjunkturutvikling og strengere krav til familiegjenforening, kan gjøre at vi får litt færre innvandrere enn beregnet, mens forslaget om arbeidsinnvandring og et økende antall asylsøkere kan gjøre at det kommer enda flere enn beregnet.