Svidd neger

-Hensynet til dem som omtales veier tyngre enn hva den som bruker ordet legger i begrepet.
Henrik Lunde
Latest posts by Henrik Lunde (see all)

Språk er vanskelig, og mange viktige debatter burde vært tatt om ordene vi bruker om hverandre. Antirasistisk Senter mener prinsipielt at hensynet til dem som omtales veier tyngre enn hva den som bruker ordet legger i begrepet.

Den norske filmen “Svidd neger” har skapt debatt før den har kommet på kino. African Youth har bedt FNs spesialrapportør om å gå inn i saken, fordi de mener at “neger” er et så negativt ladet ord at det ikke bør brukes.

Den såkalte “neger-debatten” har vart noen år i Norge og er ikke avsluttet ennå. En av nestorene i norsk språk, Professor Finn-Erik Vinje, har hevdet at på norsk er “neger” et nøytralt ord og derfor bør kunne brukes.. Andre har tildels vært enige i Vinjes argumentasjon, men samtidig ment at når de som blir omtalt føler seg krenket, så veier det tyngre enn hva avsendere mener.

Denne forståelsen har i stor grad vunnet fram og ordet er i 2003 relativt sjeldent brukt og i svært liten grad i media.

Hensynet til dem som blir omtalt har alltid vært et element i srpåkutviklingen. Dette gjelder mange områder i samfunnet og ikke minst i forhold til kvinner har en slik utvikling. Et eksempel er “kjerring” som få vil bruke om kvinner i dag.

Antirasistisk Senter mener at bruk av negativt ladete ord må sees i forhold til konteksten det brukes.

Det går et skille mellom bruk av ord i dagligtale/media eller i kunstnerisk virksomhet. Det er forskjell på stand-up-show og nyhetssendeinger. Mange har brukt ord i boktitler som man ellers ikke ville ha brukt. For noen år siden kom svenske feminister med boken “Fittstim”, og i Norge har vi Ingvar Ambjørnsens “Hvite niggere” og Khalid Husseins “Pakkis”.

Dette betyr ikke at alle former for kunsterisk virksomhet hensynsløst kan bruke ord og uttrykk. Ordbruken må også innen dette feltet vurderes i forhold til den kontekst ordet blir brukt innenfor. Det er et faktum at mange føler seg støtt av negativt ladete ord uavhenig av konteksten det bruks i, og “neger” er defintivt et slikt ord. Det påhviler derfor kunstnere et stort ansvar i valg av ord og vurdering av om ordbruken er relvant i forhold til det kunstneriske innhold.