Integrering gjennom kafédrift

– Når noen kommer til oss så får de grunnleggende arbeidslivsopplæring, sier gründer Camilla Bilstad Johansen i Vintage Baby.
Foto: Skjermdump/imdi.no
Kaféen Vintage Baby i Sandefjord får innvandrerkvinner, som ellers sliter med å få seg jobb, til å bedre sjansene sine på jobbmarkedet.

Vintage Baby er et sosialt entreprenørskapstiltak, som støttes av Sandefjord kommune og NAV.

Sysselsettingsarenaen har bidratt til at over 100 arbeidsledige kvinner med minoritetsbakgrunn har fått sin første betalte jobb og kommet seg inn i arbeidslivet.

Gründer Camilla Bilstad Johansen kaller tiltaket for “et alternativt klasserom”.

– Når noen kommer til oss så får de grunnleggende arbeidslivsopplæring. Her lærer man om å gå på jobben, og om rettigheter og plikter i arbeidslivet, sier hun til imdi.no.

For henne er det viktig å tro på kvinnenes iboende ressurser.

– Vi jobber med tilnærming for restaurant og matfag, så vi prøver å bygge opp fagkompetansen hos hver enkel.

Samarbeidsprosjekt

For prosjektleder Anette Guldahl i NAV er kafédriften en snarvei til jobb.

– Innvandrerkvinnene har ikke formell kompetanse fra før, og trenger praktisk opplæring for å lære det de trenger for å få jobb. For de er dette en vei ut til ledige jobber innen restaurant- og matbransjen i Sandefjord. Kaféen skal være et springbrett.

Innvandrerkvinnene som holder caféen i gang skaper også muligheter til seg selv (Foto: Skjermdump/imdi.no).
Foto : Skjermdump/imdi.no

Uvanlige løsninger

En kvinnene som jobber i Vintage Baby sier til imdi.no:

– Jeg trives i jobben min, og liker å lage mat. For meg er dette min første jobb i Norge.

Kafégründeren selv ser det som viktig med å ha løsningen som er utenfor boksen.

– Her er det snakk om voksne kvinner som sliter med å få jobb. Vi ser at problemet finnes, og da er det jo også løsningen overførbar fordi den finnes.