– Utlendingsfengsel åpner for diskriminering og rasisme

 
Foto: kongsvingerfengsel.no
I en ny forskningsartikkel kommer det frem at de innsatte i Kongsvinger fengsel, Norges eneste fengsel med kun utenlandske innsatte, føler seg utsatt for diskriminering og rasisme, melder VG.

Forskningsartikkelen som nylig ble publisert av Kriminologiprofessor Thomas Ugelvik og stipendiat Dorina Damsa ved Universitetet i Oslo mener at en egen institusjon for utenlandske fanger er problematisk og at det åpner for at flere av de innsatte føler på apartheid eller diskriminering som følge av denne segregeringen.

Ugelvik påpeker at det ikke er objektivt grunnlag for å kalle Kongsvinger fengsel som et “B-fengsel”, og at tilbudet for de innsatte i det store og hele er det samme som det var før det ble et utlendingsfengsel. Han konkluderer likevel med at segregeringen av utenlandske fanger gir de innsatte anledning til å føle seg diskriminert.

–  Man åpner opp for en ny kritikk og en opplevelse som det ikke er så lett å motbevise. Man gir de innsatte anledning til å la all frustrasjon og kritikk settes i sammenheng med at de blir diskriminert og utsatt for rasisme. Uansett hva den innsatte mener er feil, grunner i at man er utlending. Det har man ikke samme anledning til å si i andre fengsler med både norske og utenlandske innsatte, sier Ugelvik til VG.

Opplever diskriminering og rasisme
I forskningsartikkelen, som er basert på feltarbeid i Kongsvinger fengsel i 2013, 2015 og 2016, avdekker Ugelvik og Damsa de innsattes erfaringer i det de beskriver som en “rasistisk institusjon”, og at rasisme og diskriminering oppleves som synonymt med opplevelsen av å være fengslet i «utlendingsfengselet».

– Hvorfor har dere spesielle fengsler, verre fengsler, for utledninger? I verdens beste land å bo i, det rikeste landet, alt det der. Systemet skaper hatere, sier en innsatt ifølge artikkelen.

Jobber for å forebygge rasisme
For Justis- og beredskapsminister Per Willy Amundsen (Frp) derimot bidrar et slikt utlendingsfengsel til en bedre ordning for utsending av utenlandske innsatte.

Foto: Arkiv.

Amundsen påpeker også at det i fengselet jobbes aktivt med forebygging av rasisme, og at de ansatte har blitt gitt spesiell tilleggsopplæring i denne sammenheng.

–  Innholdet i tilbudet til de innsatte er tilpasset målgruppen. Det gis opplæring i engelsk, byggfag, data og basiskunnskaper som å skrive, lese og regne, sier Amundsen til VG.