Fikk ultimatum om å ta av seg hijab

En kvinnelig student, som tilhørte Det utdanningsvitenskapelige fakultetet i Oslo, ble før en eksamen gitt en ultimatum om å fjerne hijaben (Foto: Illustrasjon)
Foto: Jensens, Wikipedia
En student ble nylig bedt om å fjerne hijaben for å kunne ta eksamen. UiO beklager hendelsen og påpeker at de vil skjerpe sine rutiner, skriver Universitas.

Hendelsen, der en eksamensvakt fortalte den kvinnelige studenten at hun måtte fjerne hijaben for å forhindre muligheten for juks, fant sted på Det utdanningsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo (UIO) rett før juletider i fjor.

Eksamensvakten ville nemlig se ørene hennes for å unngå muligheten for at hodetelefoner kunne brukes under eksamen.

Vitner fortalte avisen Vårt Land, som var først ute med å rapportere saken, at kvinnen begynte å gråte og at hun var svært usikker på om hun måtte følge kravet om å fjerne hijaben.

UiO beklager
Hanna Ekeli, direktør for avdeling for fagstøtte ved UIO, forteller til Universitas at slikt ikke skal skje:

– På vegne av UiO beklager jeg på det dypeste overfor studenten og andre som ble berørt.

Ekeli påpeker likevel at det ordnet seg og at studenten fikk tatt eksamen med hijaben, og understreker videre at universitetet ikke har restriksjoner som hindrer bruk av hodeplagg i en eksamenssituasjon. 

Misforsto reglementet
Før en eksamen gjennomføres foretar overinspektør og assisterende overinspektør en ID-sjekk og registrering i oppmøtelista. Kandidater med hodeplagg kan gjennomføre denne ID-sjekken i et separat rom med en eksamensvakt av samme kjønn.

Det er denne delen av rutinen for hodeplagg eksamensvakten misforsto.

–  Vakten er dypt ulykkelig over å ha gjort en slik feil, og har sendt en e-post til oss for å unnskylde ovenfor studenten, sier Ekeli til Universitas.