– Smart å slå sammen kunnskap og integrering

Nytt år, ny regjering: 17. januar ble den nye blågrønne regjeringen, som nå også består av Venstre, presentert foran Slottet.
Foto: Statsministerens kontor
Caritas Norge synes det er gledelig at Venstre fikk gjennomslag for en utviklingsminister i regjeringsforhandlingene. Organisasjonen ser også frem å samarbeide med ny kunnskaps- og integreringsminister og mener sammenslåing av kunnskap og integrering er smart.

Sist uke samlet 50 organisasjoner, blant annet Caritas, seg bak et opprop med krav om gjeninnføring av utviklingsministerstillingen, hvor dette ble brakt inn i regjeringsforhandlingene på Jeløya, og som endte med utvidelsen av regjeringen Solberg 17. januar.

Som del av utvidelsen og endringene er Venstre for første gang i regjering siden 2005, med tre nye statsråder, og Frps Sylvi Listhaug overlater integreringansvaret til Høyres Jan Tore Sanner. Sanners partikollega Nikolai Astrup fikk den nyopprettede posten som utviklingsminister.

– Vi er svært fornøyd med at Venstre lykkes med å sikre Norge en egen utviklingsminister og gleder oss til å samarbeide med Nikolai Astrup. Dette vil styrke innsatsen for menneskerettighetene i en stadig mer utfordrende verden, og bidra til en økt innsats for å oppnå bærekraftsmålene innen 2030, sier Knut Andreas Lid, fungerende generalsekretær i Caritas Norge, i en pressemelding.

Caritas Norge ser frem til å samarbeide med ny kunnskaps- og integreringsminister, er tonen fra Knut Andreas Lid, fungerende generalsekretær.
Foto : Caritas Norge

Også Tuva Krogh Widskjold fra organisasjonen Changemaker, er svært fornøyd med den nye utviklingsministeren.

– Dette er en stor dag, vi trenger en minister som ser lengre enn å sikre interessene til Norge. Astrup må sikre samstemmighet og ta tak i utfordringene som må løses på tvers av departementene, sier hun til avisen Framtida.

– Sees i bedre sammenheng
I sitt utenlandsarbeid arbeider Caritas for å utrydde sult, og forebygge at folk flykter fra sulten. Innenlandsarbeidet består i å sikre flyktninger og migranter god integrering og tilgang til arbeidsmarkedet.

Leder for Caritas Innland, Per Wenneberg, er godt fornøyd med at kunnskaps- og integreringspolitikk nå sees mer i sammenheng.

– Caritas Norge ser frem til å samarbeide med ny kunnskaps- og integreringsminister. Vi har lang erfaring med å integrere flyktninger og innvandrere inn mot arbeidsmarkedet og mener vi det er positivt at kunnskaps- og integreringspolitikk nå ses mer i sammenheng. God språk- og samfunnsforståelse, samt digital kompetanse er viktig for å få til god integrering i norsk arbeids- og samfunnsliv, sier Per Wenneberg, leder Innland.
 
Han legger til:
 
– Ved våre informasjons- og ressurssentre i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Drammen jobber Caritas daglig for at innvandrere opparbeider seg nødvendige kompetanse og verktøy til å være aktive samfunnsborgere. Vi håper at det nye departementet vil sette disse temaene høyere på dagsorden, og vi ser frem til fremtidig samarbeid, sier Wenneberg.
 
– Krevende jobb
Som påtroppende kunnskaps- og integreringsminister uttalte Jan Tore Sanner (H) overfor TV2, ifølge ABCNyheter at jobben med integrering blir krevende.
Høyres Jan Tore Sanner ser frem til det som blir en krevende jobb.
Foto : Kjetil Ree
 
– Integrering det vil kreve mye av meg, men også mye av andre, for dette må vi få til gjennom et felles løft. Først og fremst er det viktig at de som kommer til Norge og skal bli en del av det norske samfunnet, lærer seg norsk, får muligheten til å komme i jobb og bli bidragsyter. Det krever at vi får til hverdagsintegreringen. For det er først når vi møtes på fotballbanen eller på et kulturarrangement at vi virkelig bygger samfunnet.