Færre enn 50 prosent av flyktninger jobber

Norge er nest best på likestilling i hele verden
Foto: skjermdump, nettavisen
Den nye regjeringen ønsker å få flere flyktninger i arbeid. I realiteten har under halvparten av arbeidsføre flyktninger i dag jobb, viser nye tall fra SSB, melder NRK.

Sist søndag presenterte statsminister Erna Solberg (H) den nye regjeringsplattformen som Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre har blitt enige om, og gjorde det klart at integrering blir et viktig satsningsområde fremover.

– Å lykkes bedre med integrering i arbeidslivet er helt sentralt både for den enkelte og for bærekraften i alle våre velferdsordninger, uttalte Solberg.

Bedre tilbud
Tall fra SSB viser imidlertid at regjeringen har tunge takk foran seg på dette området ettersom mindre enn halvparten av alle flyktningene her til lands er i arbeid.

– Det er ikke godt nok, uttaler leder Grethe Baldersheim ved Introduksjonssenteret for flyktninger i Bergen til NRK.

Baldersheim forklarer videre at det er et forbedringspotensial, noe dagens situasjon er med på å illustrere, og er derfor spent på hva den nye regjeringen akter å gjøre for å løfte integreringstilbudet.

– Vi kan trenge litt drahjelp, for eksempel at en legger flere føringer på offentlig og kommunal sektor på hvem man tar inn i arbeid. Det kan også legges større trykk på å få tilsatt flere flyktninger, seier Baldersheim.

– Gi jobb til de lavkvalifiserte
NRK har også vært i kontakt med Bulent Kartal, som kom som flyktning fra Kurdistan for 12 år siden, og som beskriver veien til fast jobb som lang. I dag jobbar han som integreringskonsulent i Bergen.

– Regjeringa må få til en helhetlig og dekkende ordning. Vi må skaffe arbeidsplasser til de som er lavt kvalifiserte. Nå er det lite planer, arbeidsplasser og lav kompetanse om hvordan en skal håndtere gruppene som øker i Norge, seier Kartal.