– Nye terroraksjoner i Europa må påregnes

Om lag ti land kan drive med spionasje av asylsøkere i Norge, ifølge Politiets sikkerhetstjeneste (PST).
Foto: Politiets sikkerhetstjeneste
Politiets sikkerhetstjeneste (PST) la tidligere i dag frem det de mener blir de største truslene mot Norge i 2018.
0Shares

Under den årlige trusselvurdering fra PST ga PST-sjef Benedicte Bjørnland, sammen med Norges nye justisminister Sylvi Listhaug, uttrykk for en todelt terrortrussel.

På terror er ekstrem islamisme den største trusselen mot Norge – mens det på etterretning er Russland som kan gjøre størst skade.

– Russisk etterretningsvirksomhet vurderes fortsatt å ha størst skadepotensial, understreker PST, ifølge VGNett.

Terrortrusslen redusert
Fra april til november 2017 vurderte PST det som «sannsynlig» at det ville bli gjennomført terrorangrep mot Norge. Men så ble det nedjustert til at et angrep er «mulig». Der står det fortsatt, opplyser PST.

– I årets trusselvurdering tegner vi et bilde av terrortrusselen som redusert, men i andre europeiske land er den høy. Aksjoner må påregnes, sier Bjørnland.

Og selv om de norske islamistmiljøene er svekket, har ekstreme islamister fortsatt vært den største terrortrusselen mot Norge. Og det er de i 2018 også, påpeker PST.

Bekymring for hjemvendte
Terrorgruppen Den islamske stat presses nå tilbake i både Irak og Syria, og PST er bekymret for at nordmenn som har reist til Irak og Syria for å krige, nå skal komme tilbake til Europa. VG skrev i dag tidlig at hele tolv norske fremmedkrigere er internasjonalt etterlyst, hvor minst halvparten av dem kvinner.

– Vår frykt er at noen av disse skulle vende tilbake til Norge uten at vi vet det, sier seniorrådgiver Martin Bernsen i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) til VGNett.