Benjaminprisen 2017 til Høyland ungdomsskole

Høyland ungdomsskole i Sandnes, her representert (f.v) av elevrådsleder Tara Espeland, rektor Vigdis Vatne og elevrådsmedlem Sigrid Gjersvik, fikk overrakt fjorårets Benjaminpris av statssekretær Kristin Holm Jensen. Skolen som vinner den kommende prisen neste januar vil få 150.000 kroner mer i premie.
Foto: Høyland ungdomsskole/Kenneth Stevenson
I dag ble Benjaminprisen 2017 utdelt til Høyland ungdomsskole i Sandnes for skolens langsiktige og systematiske arbeid mot rasisme og diskriminering.

Foran 400 elever og gjester i Fredheim Arena på Sandnes mottok skolens rektor Vigdis Vatne og to elevrepresentanter prisen fra Kristin Holm Jensen, statssekretær i Kunnskapsdepartementet, skriver HL-senteret i en pressemelding.

I en seremoni der elevene sto i sentrum, takket statssekretæren i sin hilsningstale for det arbeidet
skolen gjør for toleranse og mangfold.

– Dette gir håp om et varmere og rausere samfunn, sa Holm Jensen blant annet.

Juryen la vekt på at skolens arbeid mot rasisme og diskriminering ikke er begrenset til integrerings-
arbeid, men har en helhetlig tilnærming til arbeidet med holdninger og fordommer.

En helhetlig tilnærming
I sin takketale uttrykte skolens rektor Vigdis Vatne takknemlighet og stolthet over å motta prisen.

– Benjaminprisen gir oss motivasjon til å fortsette vårt arbeid for å gjøre skolen vår, byen vår Sandnes, og samfunnet vårt til et godt sted å være og vokse opp – for alle.

Juryen la vekt på at skolens arbeid mot rasisme og diskriminering ikke er begrenset til integrerings-
arbeid, men har en helhetlig tilnærming til arbeidet med holdninger og fordommer.

– Høyland ungdomsskole viser en høy grad av bevissthet om at arbeid mot rasisme og diskriminering like mye handler om majoritetssamfunnets holdninger som gode integrerings- og inkluderingstiltak, sa juryens nestleder Einar Standal i sin tale.

Sterkt finaleheat
Dette er 16. gang prisen deles ut, og de øvrige nominerte som nådde finalerunden var
Allanengen skole (Kristiansund), Alvimhaugen barneskole (Sarpsborg), Eknes ungdomsskole (Øvre
Eiker), og United World College Norge (Fjaler). Juryen berømmer alle fem nominerte skoler for deres uttalte innsats mot rasisme og diskriminering.

Hva er Benjaminprisen?
Benjaminprisen deles hvert år ut til en barne-, ungdoms- eller videregående skole som utmerker seg for sitt arbeid mot rasisme og diskriminering. Prisen er oppkalt etter Benjamin Hermansen som ble drept av erklærte nynazister da han var 15 år gammel.

Benjaminprisens jury har bestått av Marit Hermansen (lærer og Benjamin Hermansens mor) og
representanter fra Utdanningsforbundet, Likestillings- og diskrimineringsombudet, Antirasistisk
senter, Utdanningsforbundet, Foreldreutvalget for grunnopplæringen, Elevorganisasjonen og
Sametinget. Guri Hjeltnes, direktør ved HL-senteret, har i år ledet juryens arbeid. HL-senteret er fast sekretariat for Benjaminprisen.