Etnisk norske prioriteres på jobbmarkedet

Vestlig nok? Ifølge en ny lederundersøkelse fra benningsfirmaet Proffice vil en av fem ledere ha ansatte som har et "vestlig utseende".
Foto: Scanstockphoto
Søkere med minoritetsbakgrunn har mindre sjanse for å bli innkalt til intervju og for å få jobben i det hele tatt. 

En etnisk norsk mann på 40 år, med relevant utdanning og arbeidserfaring, har 61 prosent sannsynlighet for å bli kalt inn til intervju.

Til sammenligning har en søker med tilsvarende kvalifikasjoner og med minoritetsbakgrunn kun 42 prosent sjanse, ifølge en Fafo-rapport om rekrutteringspraksisen i fem statlige virksomheter i Norge, skriver Magasinet Velferd.

Forskjellen videreføres også til hvem som har størst sannsynlighet for å få tilbud om jobb. Ifølge rapporten ha en etnisk norsk søker på 40 år, med relevant bakgrunn og erfaring, 17 prosent sjanse for å bli innstilt som 1. kandidat. For en søker med synlig etnisk minoritetsbakgrunn er sjansen bare 7 prosent.

Foto : Leo Fung

Rapporten avslører at virksomheter i mange tilfeller ikke var kjent med mangfoldsnettverket og reglementet som krever at man kaller inn minst en søker med minoritetsbakgrunn dersom vedkommende har de rette kvalifikasjonene.

Utfordre 
Hanne Bjurstrøm, likestillings- og diskrimineringsombud og tidligere arbeidsminister, tror offentlige virksomheter har mye å lære av privat sektor. I tillegg til en annerledes sammensetning av arbeidsoppgaver, understreker Bjurstrøm at det offentlige også er mye mer låst til ansettelser enn det private arbeidsmarkedet er.

– Det gjør nok at enkelte kan bli overforsiktige. Derfor må det offentlige gå i dialog med det private for å utfordre sine tanker om hva det vil si å passe inn.

Shoaib M. Sultan, rådgiver i Antirasistisk Senter, kan bekrefte at de får en del henvendelser om diskriminering i arbeidslivet. Så lenge det ikke finnes gode måter å følge opp dagens regelverk på, tviler rådgiveren på en synlig forbedring de nærmeste årene.