– Er det venstresiden som har sviktet?


Foto: Oslo kommune/Sturlason
I en kommentar i Morgenbladet, tar spaltist Mohamed Abdi blant utgangspunkt i Ap-politiker Kamzy Gunaratnam, varaordfører i Oslo, og SV-politiker Dara Goldars kronikk om at "venstresiden er for feig til å ta del i innvandringsdebatten".  

Abdi, som selv var medlem i et ungdomsparti på venstresiden og som har vært med på å fremme forslag til forbud mot nikab på offentlige steder, samt tiltak som gjør det enklere å avdekke kjønnslemlestelse, stiller seg uforstående til de to politikernes påstander.

– Jeg forstår ikke hvorfor folk med mye lengre fartstid enn meg på den norske venstresiden kan komme med slike påstander som Gunaratnam og Goldar gjør? Og hvis de først gjør det, hvorfor gir de ikke mer belegg for sine påstander?

For Abdi kommer det indirekte frem fra Gunaratnam og Goldar, som han refererer til som venstresidens «selvpiskere», at venstresiden bør snakke om innvandring på populistiske premisser. Det sier Abdi seg uenig i, og poengterer at det er viktig å skille mellom retorikk og politikk når man snakker om innvandring og venstresiden.

– Selv om Arbeiderpartiet, venstresidens største parti, står for en «streng og rettferdig» innvandringspolitikk, er deres retorikk annerledes enn Frps. Eller som kritikere av Aps politikk sier: De snakker penere om innvandrere, men de har ikke noe mot å sende asylbarn tilbake til konfliktområder eller gå inn for midlertidig oppholdstillatelse for mindreårige flyktninger. Å snakke varmt og inkluderende om det flerkulturelle samfunnet er et premiss som alle forholdt seg til inntil for et par år siden. Også regjeringspartiene Høyre og Venstre, som i dag aksepterer alt Frp sier og gjør. Premisset sier at man ikke skal bruke ekskluderende retorikk, gå inn for stigmatiserende politikk eller ty til konspirasjonsteorier – fordi integreringsutfordringer kan tas opp samtidig som man hegner om det flerkulturelle samfunnet.

Høyrepopulismen vinner frem
For Abdi blir det for enkelt å si at høyreradikale og høyrepopulistiske partier vinner terreng fordi venstresiden har sviktet. Istedenfor å være under den oppfatning at venstresiden har latt høyresiden dominere og ta eierskap i viktige samfunnsdebatter rundt innvandring, integrering og islam, understreker Abdi at det heller er slik at venstresiden har latt være å diskutere innvandring på populistiske premisser. 

– Jeg mener at populistiske trender vinner frem fordi den etablerte høyresiden omfavner dem i det stille. Hvis den etablerte venstresiden også begynner å ta denne retorikken, slik for eksempel danske sosialdemokrater gjør, så har man en utfordring. Men slik er det ikke i Norge nå. Derfor: Grunnen til at sosialdemokratiske partier sliter på meningsmålinger, er ikke at de bruker for lite ekskluderende retorikk. Og det er ikke venstresiden som praktiserer vikeplikt for høyre. Det er den anstendige høyresiden som praktiserer vikeplikt for ytre høyre. 

Avslutningsvis konkluderer han:

– Da er det ikke venstresiden som er feig, men den delen av høyresiden som i dag stortrives ved siden av Frp i regjering.