Haukeland først ute med sykehusimam

 
Foto: Wikimedia Commons
For første gang skal det ansettes en sykehusimam i Norge, og Haukeland sykehus er historiske.

Haukeland universitetssykehus (bildet) blir første sykehus i landet som ansetter en imam. I første omgang i en 20-­prosentsstilling for ett år. Prestetjenesten ved syke­huset finansierer selv ­stillingen.

– Vi opplever at vi får flere forespørsler fra muslimer enn fra andre trossamfunn, sier Liv Ingrid Svela, seksjonsleder for Prestetjenesten og etikk til avisen Vårt Land.

Svela og sykehuset er helt i sluttfasen med å ansette en ­sykehusimam. Det blir første gang en imam blir formelt tilknyttet et sykehus i Norge på denne måten. Sykehuset har lenge kunnet tilby samtalepartnere fra andre trossamfunn enn Den norske kirke, men Svela har lenge hatt et ønske om å få ­ansatt en imam.

– Ikke minst fordi vi da får mer kontroll og innflytelse når det er en ansatt. Da er det vi som disponerer vedkommende, sier hun.

Nye oppgaver
Ifølge Vårt Land så Svela i utgangspunktet  for seg at imamen ikke hadde samtaler og sjelsorg som oppgaver, men etter å ha jobbet mye med personen som snart kan bli ansatt, har hun endret syn:

– Det er jo klart person­avhengig, men hvis vi som ­prester er sjelesørgere, så er han det også.

Styreleder i Det Islamske Forbundet, Basim Ghozlan, sier til avisen at “imamrollen blir norskere”.

– Institusjons-imamene er en fornorskning av imamrollen. Ofte er det familie og ­bekjente som har stått for ­bistand, hjelp og samtaler i ­kriser. Man bruker også ­kjente og respektable personer i miljøet, men ikke nødvendigvis imamen.