– Friheten skal gjelde alle

 
Foto: Kompetansesenter for distriktsutvikling
– Jenter og gutter som vokser opp i Norge, skal ha den samme friheten som alle andre barn i Norge til å ta sine egne livsvalg. Regjeringen er opptatt av å støtte opp om denne frihetskampen.  

Slik uttalte seg kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (bildet) da han forrige uke møtte frivillige organisasjoner som jobber mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

Totalt 19 organisasjoner som mottar støtte fra IMDi for å jobbe forebyggende og holdningsskapende, var til stede på møtet i Kunnskapsdepartementet. De var invitert for å dele sine erfaringer med å forebygge sosial kontroll, og motta råd om hvordan det kan jobbes videre på dette området.

I møtet sa statsråden at det ofte er ungdommene som står mellom foreldrene og storsamfunnet, som må stå i det enorme presset det er å ville leve sitt liv som man selv vil.

– Vi skal ha et mangfoldig Norge. Derfor støtter vi opp om en ny ung generasjon med innvandrerbakgrunn, som kjemper denne frihetskampen. Men vi trenger også å få med foreldrene på laget, sa Sanner. 

Krever tiltak
Regjeringsplattformen er tydelig på at negativ sosial kontroll er et alvorlig samfunnsproblem som må bekjempes. Dette arbeidet krever klare tiltak, bred tilnærming og arbeid på tvers av landegrenser. Sanner understreket at regjeringen jobber nå med å se på ulike løsninger.

– Organisasjonene som var til stede i dag har gitt oss mange gode innspill som vi vil ta videre med i vårt arbeid, avslutter Sanner.