– Snakk norsk på norske arbeidsplasser

 
Foto: Arbeiderpartiet
Ap-nestleder Hadia Tajik (bildet) har blinket ut politikkområdene hvor Ap skal skjerpe tonen, hvori innvandringsdebatten er en av dem.

I et intevju i VGs nettutgave påpeker Tajik til sammen seks områder der partiet skal ta tilbake initiativet. Hun sier det skal skje gjennom en tre pluss tre-strategi.

– Vi skal utvikle en ny politikk på tre felter: Arbeid, hvor trygge arbeidsplasser blir sentralt, reduserte forskjeller og kamp mot privatisering. I tillegg vil vi ta hele landet i bruk og utvikle distriktspolitikken vår.

Flere ganger har partileder Jonas Gahr Støre gjentatt denne vinteren at han vil ha en streng, men rettferdig innvandringspolitikk.

Når VGs journalist spør Tajik om hun støtter innstrammingssignalene til Støre i innvandringspolitikken, svarer hun:

– Ja, jeg støtter hans uttalelser fullt ut. Vi er i en tid full av forandring, hvor asylsystemet ikke fungerer optimalt og vi trenger nye rammer om asylpolitikken i Europa. Vi ønsker å prege den debatten og ikke overlate den til høyresiden.

Fremsetter norsk-krav
Som del av den nye Ap-linjen på innvandring og integrering ønsker Ap-nestlederen utenlandsk arbeidskraft velkommen. Samtidig påpeker hun at norsk må være hovedspråket på arbeidsplassene.

– Jeg mener det må snakkes norsk på norske arbeidsplasser. Det må være utgangspunktet. Det er vanskelig for en 17-åring å gå i lære et sted, hvis han ikke har noen å spise matpakken med og le av vitser sammen med, fordi alle vitsene er på polsk. Sosiale fellesskap er viktige og det norske språket er helt sentralt, også for å unngå utnyttelse av utenlands arbeidskraft, sier Tajik til VGNett.