Aps Masud Garakhani er blant politikerne som har uttalt seg negativt om tiltaket til Øren skole om å erstatte juleavslutning med "vintermarkering".
Foto: Henrik Kreilisheim
To Ap-medlemmer er kritiske til den nye innvandringspolitiske talsmannen i Arbeiderpartiet. 

Ap-medlemmene Antonia Kvalsvik og Fatema Al-Musawi er bekymret for at Arbeiderpartiets egne verdier er på avveie med retorikken til den innvandringspolitiske talsmannen for Arbeiderpartiet, Masud Gharahkhani.

– Gharahkhani har de siste dagene brukt en hard retorikk vi aldri trodde skulle se dagens lys fra en Arbeiderparti-representant, skriver de to i et innlegg i VG.

Videre skriver de at Gharahkhani mener æreskultur og sosial kontroll er synonymt med innvandring.

– Dette tyder på at vi har ulik oppfatning av det norske samfunnet. For to år siden skrev Dagbladet om kirken Samfundet med base i Kristiansand som ikke lar sine medlemmer feire 17. mai, eller damene klippe håret, skriver de.

Fatema Al-Musawi er en av dem som har skrevet innlegget publisert i VG.
Foto : Privat

– Dette er nordmenn med røtter i Norge. Ikke de innvandrerne som snakkes om av Gharahkhani. Arrangert-, tvangs-, og søskenbarnekteskap er heller ikke et innvandrerfenomen. Historisk vil man kunne se at Norge har blitt utfordret av denne problemstillingen, da dette tidligere var utbredt i små og isolerte bygdesamfunn, fortsetter de.

– Inkluder grasrota
Kvalsvik og Al-Musawi mener det virker som om ledelsen i Arbeiderpartiet ikke ønsker å inkludere grasrota i partiet. De savner den demokratiske prosessen der hvert enkelt medlem kan bidra til utformingen av politikken, og de mener forslagene som blir sitert i media, er forslag et fåtall i partiet har utformet.

– Arbeiderpartiet sier de fører en human, rettferdig og streng asylpolitikk. Da må de huske å ta tilbake den humane faktoren. Det som gjorde at det ble partiet for innvandrerne, partiet som tok de svakes side, partiet som samla folket og partiet som vil at alle skal med. Ta tilbake det som kjennetegner Arbeiderpartiet, og hør på grasrota!