– Vi trenger flere arbeidsinnvandrere

 
Foto: Freddy Foss/Nordiske Mediedager
I en kommentar fra sjefsredaktøren i Nettavisen, Gunnar Stavrum (bildet), fastslår han at Norge ikke trenger flere innvandrere, men at vi trenger flere i arbeid.
0Shares

Ifølge en ny rapport fra Nav estimeres det at vi på det meste kan få inntil 90 milliarder kroner årlig i økte trygdeutgifter innen 2060.

Seksjonssjef Ole Christian Lien i NAV forklarer at lav befolkningsvekst vil føre til den største utgifts byrden. Færre vil motta ytelser, men det vil også være færre som deltar i arbeidslivet, opplyser Nettavisen.

Økt levealder er også med på å øke trygdeutgiftene, da det blir flere eldre som lever lengre. Dette betyr 20 til 90 milliarder kroner i økt trygd hvert år.

Faren ved trygd
Stavrum understreker at det må være flere i arbeid enn på trygd av de som kommer til Norge, enn befolkningen for øvrig. Per dags dato er 60 prosent av innvandrere i arbeid, mot 67 prosent av den øvrige befolkningen, ifølge nye tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

– Løsningen er altså ikke flere innvandrere, men flere kvalifiserte arbeidsinnvandrere som har kompetanse vi trenger, for eksempel innen helse og omsorg. Spørsmålet er også om vi trenger flere permanente innbyggere eller om behovet er flere gjestearbeidere som bor her noen år.

Endre synet på migrasjon
Sjefsredaktøren og samfunnsdebattanten etterlyser behovet for å se migrasjon på en ny måte, utenom den norske innvandringsdebatten som hovedsakelig omhandler asylsøkere, familiegjenforening og integrering.

– Det finnes andre løsninger. California har mange tiår med sterk økonomisk vekst på grunn av migrering, Sveits satser på gjestearbeidere, mens Canada, og til dels Danmark, er opptatt av hva slags innvandrere de helst ønsker seg.