Norsk-bosniere på videregående-toppen

Mange norskfødte barn av innvandrerforeldre går rett fra videregående opplæring til høyere utdanning, ifølge SSB
Foto: Josefa nDiaz/Unsplash
Flere elever med bosnisk bakgrunn fullfører videregående opplæring enn norske elever, ifølge statistikk fra SSB. 

Norskfødte barn av innvandrerforeldre er den gruppen der flest har går rett fra videregående til høyere utdanning. Det er også i denne gruppen at flest tar høyere utdanning, og der flest tar høyere utdanning med det lengste studieløpet, skriver NRK.

Det er tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) som viser dette, og rapporten bygger på statistikk over nordmenns utdanningsløp.

Spesielt ungdom med bakgrunn fra Kina, Sri Lanka, India, Vietnam og Bosnia-Hercegovina tar høyere utdanning og som fullfører videregående. Og det er særlig mange ungdom med bosnisk bakgrunn som fullfører videregående. Mens 87 prosent av jentene og 85 prosent av guttene med bosnisk bakgrunn fullfører videregående opplæring innen fem år, ligger gjennomsnittet for norske elever på 66 prosent for jenter og 51 prosent for gutter.

Una Pasovic er en av dem som gikk rett fra videregående til høyere utdanning. Hun tror litt av grunnen til at så mange unge med bosnisk bakgrunn fullfører videregående opplæring og satser på høyere utdanning, har med tilstanden i hjemlandet å gjøre.

– Det kan være den litt bosniske «feelingen». Vi har kommet til Norge som flyktninger. Nå må vi ikke kaste bort de mulighetene vi har fått. Foreldrene våre er nok litt ekstra opptatt av at vi ikke må ta utdanningen for gitt, sier Pasovic til NRK.

Foreldres utdanningsnivå
Til tross for at norskfødte barn av innvandrerforeldre gjør det bra i videregående opplæring og i høyere utdanning, gjør barn som har innvandret til Norge det dårligst på nasjonale prøver i lesing sammenlignet med andre barn, skriver ABC Nyheter.

Det har derimot vært en forbedring fra 2016 til 2017, ifølge SSB.

For norskfødte barn med innvandrerforeldre i 5. klasse, er andelen på laveste nivå redusert fra 36 til 33. Til sammenligning, har andelen på laveste nivå falt fra 23 til 22 prosent for de andre elevene. I engelsk er 37 prosent av innvandrerbarn på laveste nivå, mens det er 21 prosent av de andre elevene som er på laveste nivå.

Ifølge SSB er foreldres utdanningsnivå en viktig forklaring. Barn av foreldre med høyere utdanning scorer i snitt høyere på nasjonale prøver enn øvrige elever. På landsbasis har 60 prosent av dem som tok prøven foreldre med høyere utdanning. Til sammenligning ligger det på 68 prosent i Oslo.