Nemdleder i UNE trakk seg

Sønnen Mani har fått problemer på skolen på grunn av saken som har hengt over familien i lang tid
Foto: Privat
UNE skulle undersøke om de gjorde feil da iranskfødte Leila Bayat (bildet) ble utvist til i Iran, men satte samme nemdleder som gjorde uvisningsvedtaket på saken. 
0Shares
Nemdlederen er nå fjernet fra saken etter påtrykk fra hennes advokat, melder TV2.

– I forbindelse med samtalen Leila hadde med utlendingsnemda etter at hun kom til Norge, så falt det det uttalelser i nemdmøtet fra UNEs side, som vi anså for å være graverende. Vi kunne ikke da la være å fremme en inhabilitetsinnsigelse, sier advokat Preben Kløvfjell til TV2.

Bayat (38) kom tilbake til Norge 13. oktober i fjor etter en hemmelig operasjon, etter at  Utlendingsnemda også lovet en grundig gjennomgang av saksbehandlingen.

38-åringen ble innkalt til et intervju med en nemdleder og to nemdmedlemmer. Selv hadde hun med seg to advokater fra firmaet Tveter og Kløvfjell.

Samme nemdleder bak utvisningsvedtak
Nemdlederen som skulle gjennomgå saken på nytt, viste seg å være samme person som gjorde det opprinnerlige vedtaket om å utvise Leila, og senere tok stilling til flere omgjøringsbegjæringer. Etter det TV 2 får opplyst, valgte nemdlederen selv å trekke seg etter reaksjonene fra Leilas advokater.

– UNE tok klagen vår på stort alvor og konklusjonen var at nemdleder måtte fjernes fra saken, sier Kløvfjell.

Advokaten forventer nå at Leila Bayat blir innvilget flyktningestatus i Norge.

– Jeg skal ikke prosedere, men det er ingen hemmelighet at vår oppfatning er at saken har vært overoppfylt når det gjelder dokumentasjon. Så langt har alle påstander UNE har søkt å etterprøve gått i hennes favør.

UNE ønsker ikke å kommentere overfor mediene noen sider ved saken før vedtaket er gjort.