Æresdrap blant nordmenn?

0Shares

Hun mener æresbegrepet og den norske mannsrollen bør studeres i sammenheng med de siste årenes familiedrap i Norge.

Giertsen er professor ved Institutt for Kriminologi i Oslo, og er kjent for sine studier av dobbeltdrapsmannen Kåre Ivan Holm.

– Vi har få drap i Norge, og vi har veldig få familiedrap. Drapstallene i Norge er en tiendel av USA. Vi må ikke blåse opp disse tallene og si at vi nå har en bølge av familiedrap. De svinger litt, men tallene er fortsatt lave, selv om hvert drap selvsagt er ett for mye, sier hun til Dagbladet.no.

– Det kan være måter mannsrollen er formet på som gjør at skilsmisse og lignende hendelser kan bli en så stor trussel mot enkelte menns identitet og selvoppfattelse at de dreper. Dette kan være spesielt interessant å se på i områder med tradisjonelle mannsyrker der styrke har stått i fokus, der menn nå må gå inn i nye yrker, der andre kvalifikasjoner etterspørres, sier Giertsen.