Ny flerspråklig bildeordbok lanseres

Bildeordboken er gratis og finnes på ti ulike språk, blant annet ukrainsk.
Foto: OsloMet
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) ved OsloMet lanserer en gratis flerspråklig bildeordbok.
60Shares

Bildeordboken Bildetema er så langt tilgjengelig på ti språk og inneholder om lag 1.200 ord fordelt på 21 tema.

– For barn og unge som kommer til Norge er det viktig å ha gode hjelpemidler for å forstå og bli forstått. Jeg er glad for at Bildetema nå også finnes på russisk og ukrainsk, noe som vil være til stor hjelp for mange nyankomne barn og unge fra Ukraina, sier kunnskapsminister Tonje Brenna til OsloMet.

Skal styrke språkferdigheter

Bildetema er laget for bruk i barnehage, skole og voksenopplæring. Ressursen skal bidra til språklæring for barn, unge og voksne og kan brukes for å synliggjøre flere språk i barnehage og skole.

– Bildetema er et godt utgangspunkt i barnehagenes og skolenes arbeid med å styrke språkferdigheter på norsk og andre språk. Vi håper at Bildetema vil være med på å vekke interesse for språk og språklæring for alle, forteller prosjektleder Line-Marie Holum.

I første omgang er Bildetema tilgjengelig på norsk (bokmål/nynorsk), arabisk, dansk, engelsk, islandsk, polsk, russisk, svensk, tigrinja og ukrainsk. Flere språk tilgjengeliggjøres fortløpende.