Fikk pris for artikkel om flyktningers rettsvern

SMR-professor Maja Janmyr har mottatt den anerkjente Chr. Michelsen-prisen.
Foto: Christian B. Astrup/UiO
Professor Maja Janmyr ved Norsk senter for menneskerettigheter ved UiO er tildelt årets Chr. Michelsen-pris for fremragende utviklingsforskning etter å ha skrevet en prisvinnende artikkel om flyktningers rettsvern.
0Shares

Janmyr får prisen for sin artikkel No country of asylum: Legitimizing Lebanon’s rejection of the 1951 Refugee Convention, i det anerkjente Oxford-tidsskriftet International Journal of Refugee Law.

Prisen, som tildeles annethvert år av Fondet «Nationalgaven til Chr. Michelsen», tildeles forskere under 40 år for en «fremragende vitenskapelig artikkel innen utviklingsrelaterte studier».

– Det finnes mange studier som skildrer den menneskerettslige effekten av å ratifisere internasjonale konvensjoner, men lite er skrevet om den særskilte effekten på ulike lands flyktningelovgivning og praksis, sier Janmyr til Det juridiske fakultet.

En flyktningpolitisk paradoks
I den prisvinnende artikkelen undersøker Janmyr Libanons tilnærming til og praktisering av FNs Flyktningekonvensjon.Libanon, som tradisjonelt er kjent for å være både generøs og imøtekommende mot flyktninger, har mottatt over halvannen million syriske flyktninger. Men, paradoksalt nok har staten hele tiden nektet å ratifisere Flyktningekonvensjonen, ettersom man ikke ønsker å være «en stat for asylsøkere».

– Resultatet for Libanons vedkommende er at nasjonen mangler et konsistent juridisk rammeverk og juridisk klarhet hva angår flyktningenes status og rettsvern, fortsetter hun. Usikkerheten blir spesielt påfallende hva angår de syriske flyktningene, der det altoverskyggende spørsmålet blir om hvorvidt de i det hele tatt er registrerte flyktninger, eller ikke.

Klikk her for å lese priskomitéens begrunnelse