Ny beslutning i Italia vil føre til flere dødsfall i Middelhavet

Redningsskip som Sea Watch vil få det vanskeligere å redde folk i havsnød etter italiensk lovvedtak.
Foto: Chris Grodotzki/sea-watch.org
Leger Uten Grenser og 20 andre organisasjoner er dypt bekymret over at italienske myndigheter nok en gang forsøker å hindre livreddende nødhjelp på Middelhavet.
37Shares

Et nytt italiensk dekret, signert av den italienske presidenten 2. januar i år, vil redusere kapasiteten til organisasjoner som redder liv på Middelhavet.

Leger Uten Grenser er bekymret for lovvedtaket.

– Ettersom redningsskip vanligvis utfører flere redninger over flere dager før det går mot land, vil dette gjøre at flere redninger blir utsatt. Beslutningen er rettet mot ikke-statlige organisasjoner som driver søk- og redningsarbeid, men det er menneskene som flykter over det sentrale Middelhavet som må betale prisen, skriver organisasjonen i en pressemelding.

Strider mot havretten

Leger Uten Grenser mener EUs medlemsland, spesielt Italia, i årevis forsøkt å hindre sivile søk- og redningsaktiviteter ved å ærekrenke, administrativt trakassere og kriminalisere ikke-statlige organisasjoner og aktivister.

– Nå har den italienske regjeringen introdusert enda et sett med regler for sivile søk- og redningsskip, som hemmer redningsoperasjonene og setter mennesker i havsnød i enda større fare. Å instruere redningsskipene til å seile til en havn umiddelbart, samtidig som andre mennesker er i havsnød, er i strid med kapteinens forpliktelse til å øyeblikkelig hjelpe mennesker i nød. Dette er nedfelt i FNs havrettskonvensjon.