Skuffet over Norges milliardhandel med Russland: — Bidrar til å finansiere krigen

Norsk-ukrainsk Venneforening er skuffet over at den norske handelen med Russland fortsetter nesten på samme nivå som før invasjonen
Foto: Hedvig Kolboholen/Frivillighet Norge
Norge handlet for 20 milliarder kroner med Russland i 2022. Norsk-Ukrainsk Venneforening er skuffet over regjeringen og norsk næringsliv.
35Shares

Nye tall fra SSB viser at Norges samlede import og eksport til Russland var på 19,8 milliarder kroner. Importen utgjorde 17,5 milliarder, mens eksporten var på 2,3 milliarder kroner.

Nå ber foreningen om handelsboikott.

– På tross av Russlands brutale invasjon av Ukraina, har Norge opprettholdt en omfattende handel med Russland. Handelen er et viktig bidrag til å finansiere krigen og vi er skuffet over at regjeringen ikke har gjort mer for å stoppe pengeflommen til Russland, sier Jan Ottesen, talsperson i Norsk-Ukrainsk Venneforening via en pressemelding.

Norsk-Ukrainsk Venneforening ber nå regjeringen om å stenge de norske havnene for russiske fiskebåter og innføre et totalforbud mot eksport og import av russiske varer.

– I 1986 innførte Norge en total handelsboikott av apartheid-regimet i Sør-Afrika. Den internasjonale boikotten var en viktig årsak til at dette regimet falt. Det er ingen grunn til at vi ikke skal gjøre det samme med Putin-regimet i Russland, sier Ottesen.

Lite handel med Ukraina

Handelsstatistikken fra SSB viser at den samlede norske importen fra Ukraina i 2022 var på beskjedne 600 millioner kroner.

 

– Statistikken fra SSB viser at for hver eneste krone vi brukte på import fra Ukraina, kjøpte vi varer for 30 kroner fra Russland. I en slik situasjon er det helt utrolig at regjeringen har valgt en politikk hvor vi er det eneste landet i Europa som har havnene åpne for russiske fiskebåter, samtidig som vi ilegger produkter fra Ukraina toll, sier Ottesen.

Sprikende sanksjoner

Høsten 2022 skrev E24 at Norge hadde økt eksporten til Russland etter invasjonen av Ukraina, noe som kom frem i en sammenstilling av SSB-tall i en fersk rapport fra analyseselskapet Corisk.

Corisk er stiftet av tidligere Telenor-topp Erlend Bollman Bjørtvedt, som også har forfattet rapporten. Han merker seg at Norge har en handel med Russland som er mindre rammet av sanksjonene enn andre.

Ifølge Bjørtvedt er sanksjonene mot Russland for kompliserte og for sprikende.

– Det er mer enn 10.000 vestlige enkeltsanksjoner mot Russland. De er kompliserte og ofte ulogiske, og det virker som de håndheves helt forskjellig i ulike land, sier han til E24.

Kortsiktige konklusjoner

Utenriksdepartementets pressetalsperson Guri Solberg kommenterte funnene slikt overfor E24:

– Først på lengre sikt det vil være mulig å trekke konklusjoner om en tydelig trend for samhandelen med Russland. For det som gjenstår av handel har det i hovedsak vært betydelig volumnedgang.

Solberg sa at norske bedrifter nå er svært forsiktige med å handle med Russland, og at mye av importen i andre kvartal er leveranser av kontrakter inngått før Russlands invasjon av Ukraina.