Høring om klasebomber i Stortinget

0Shares

Bakgrunnen er et forslag fra Senterpartiet om at Stortinget skal be regjeringen innføre et nasjonalt forbud mot klasebomber.

Høringen vil trolig finne sted 28. januar. Komiteen skal etter planen avgi innstilling til forslaget 4. februar. Stortinget skal ifølge sin møteplan debattere forslaget 7. februar.

Pr. i dag har ingen land generelle begrensninger på bruk av
flyleverte klasebomber, men forhandlinger er i gang i Geneve for å komme fram
til mer omfattende reguleringer.

¨-Et forbud mot norsk bruk ved eventuelle
operasjoner i utlandet vil være en svært viktig støtte til arbeidet som
foregår for å oppnå en endelig stans i bruken av klasebomber, ifølge Norsk Folkehjelp.

Norsk Folkehjelp oppfordrer i en pressemelding Forsvarskomiteen til å
vedta forslaget. Et slikt vedtak vil fungere som et positivt skritt på
veien til en mer omfattende regulering og til et endelig forbud mot bruk
av av klasebomber. Ifølge forsvarsministeren ér det allerede offisiell
norsk politikk å ikke bruke klasebomber. En logisk konsekvens av dette
må være at Norge heller ikke kan benytte flyleverte klasebomber i
internasjonale operasjoner.