Oslo vokser

Stadig flere blir Oslo-borgere.
Gehan Christy
Latest posts by Gehan Christy (see all)

Oslos befolkning økte med 3.878 personer til 516.467 personer ved utgangen av tredje kvartal i fjor.

Til sammenligning økte folketallet i hovedstaden med 4.206 i tilsvarende periode året før.

Bare i årene 1991, 1992 og 2001 er det registrert en høyere befolkningsvekst i årets første tre kvartaler, melder kommunens finanspublikasjon Oslo-Speilet.

Nettoinnflyttingen fra utlandet de tre første kvartalene i fjor var 2.857 mot 895 i 2001.