– Kirken har blitt en samisk arena

Kirken har tatt den samiske kulturen på alvor, skriver Sara Ellen Anne Eira, leder i Samisk kirkeråd i VG-kronikk.
Foto: Ole Martin Wold/Den norske kirke
– Fra å være en fornorskningsinstitusjon har kirken nå blitt en samisk arena med rom for samisk liv, kultur og identitet, skriver leder i Samisk kirkeråd i VG.

Sara Ellen Anne Eira har vært leder av Samisk kirkeråd siden 2016. På samenes nasjonaldag, 6. februar, skriver hun en kronikk i VG om hvordan Den norske kirke har bygget tillit til den samiske befolkningen.

– Den norske kirke har tatt den samiske kulturen på alvor, skriver Eira.

– Gjennom de siste 30 år har vedtak, strukturer, salmer og åpenhet gitt rom for at kirken skal være en samisk arena, noe som bygger tillit.

I 1990 vedtok Kirkemøtet en egen handlingsplan. I 1992 ble Samisk kirkeråd opprettet, og rådet har stått i sentrum for endringene.

– En samisk arena

Eira forteller om hvordan kirken har gått fra å være statens forlengede arm i fornorskingspolitikken til å feire samenes nasjonaldag, ifølge Den norske kirke.

– Fra å være en fornorskingsinstitusjon har kirken nå blitt en samisk arena med rom for samisk liv, kultur og identitet. Det er rom for hele mennesket, og det er rom for å feire samenes nasjonaldag.