Loddsalg gir 51 millioner til barn på flukt

SOS-barnebyers styreleder Frode Hvattum sammen med Postkodelotteriets ambassadører Jorun Stiansen og Tom Stiansen.
Foto: Postkodelotteriet
Gjennom Postkodelotteriet bidro norske loddkjøpere i fjor med over 51 millioner kroner til SOS-barnebyers arbeid for barn på flukt.
56Shares

– Vi er svært takknemlige for at så mange er med på å støtte barna og familiene gjennom å kjøpe lodd i Postkodelotteriet, sier generalsekretær Sissel Aarak til SOS-barnebyer.

Postkodelotteriet har støttet arbeidet til SOS-barnebyer siden 2018. Nylig kunne ambassadørene Jorun Stiansen og Tom Stiansen overrekke beviset på at 51 millioner kroner nå finner veien til SOS-barnebyers arbeid med sikre omsorg til barn som er eller risikerer å bli alene.

Alvorlig bakteppe

I en forverret økonomisk situasjon globalt, krig og og klimaendringer er det de barna og familiene som har det vanskeligst fra før, som rammes aller hardest.

Krigen i Tigray i Etiopia har sendt 2,5 millioner mennesker på flukt, og i Somalia er snart halvparten av alle barna i landet underernært som følge av den verste tørken på 40 år. I tillegg har krigen i Ukraina vart i snart ett år.

– Midlene fra Postkodelotteriet er svært verdifulle fordi de hjelper oss å reagere raskt når krisen inntreffer, sier Sissel Aarak på telefon fra nettopp Ukraina der hun de siste dagene har møtt internt fordrevne barn og mødre som får støtte gjennom SOS-barnebyers mange programmer, sier hun til SOS Barnebyer.

Viktig bidrag

Støtten fra Postkodelotteriet er ikke øremerket og kan dermed brukes der de trengs aller mest. SOS-barnebyers arbeid spenner fra nødhjelp til traumebehandling til langsiktige tiltak som sikrer barna trygge oppvekstsvilkår og en bedre livssituasjon.

– Vi er veldig glade for samarbeidet med WWF og SOS-barnebyer, sier Jorun, men det er mange andre fantastiske organisasjoner som også hadde hatt glede av en håndsrekning fra Postkodelotteriet og loddkjøperne våre.

– Det ville vært fantastisk om vi kunne støtte enda flere organisasjoner på samme måte i fremtiden, legger Tom til.