Norskprøve-avlysning kan gi flere på NAV

På landsbasis ble 14.000 personer avskåret fra å avlegge norskprøven på grunn av IKT-problemer
Foto: Leif Harboe
Flere på NAV. Det kan være konsekvensen av at norskprøvene for voksne innvandrere i Oslo ble utsatt, frykter kunnskapsbyråd i Oslo, Inga Marte Thorkildsen.

Thorkildsen frykter at flere havner på NAV etter at norskprøvene for voksne innvandrere ble utsatt. Prøvene skulle vært gjennomført i mai, men er utsatt på ubestemt tid på grunn tekniske problemer.

– Konsekvensen av et elendig system er at folk ikke kommer seg i jobb, og må leve av stønader fra NAV på ubestemt tid. De aller færreste ønsker å leve av stønader. De vil i jobb, så raskt som mulig. Er ikke regjeringen interessert i at flest mulig innvandrere som har lovlig opphold i Norge skal komme raskt ut i jobb? Hvis svaret er ja, må regjeringens førsteprioritet være å gjøre noe med norskprøvene. Byrådet i Oslo kan ikke lenger leve med at folk får livene sine satt på vent, fordi regjeringen ikke klarer å få på plass et digitalt prøvesystem, sier Thorkildsen.

Hun legger til:

Det er bekymringsverdig at et tilbud som er så avgjørende for integreringen til det norske samfunnet, ikke kan fungere bedre.

– Norskprøvene er inngangsvilkåret for oppholdstillatelse, statsborgerskap, opptak til utdanning og inngang til arbeidslivet i Norge. For mange mennesker er disse norskprøvene nøkkelen til et liv i Norge. Oslo har vært særdeles tålmodige overfor regjeringens håndtering av systemet med norskprøver i mange år, men nå er det nok. Nå må noe gjøres.

Systemproblemer i flere år

Kunnskapsbyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) frykter for at norskprøve-avlysningen tidligere i sommer kan ødelegge for folks sjanse på jobbmarkedet.
Foto : Stephen Gerard Simmersholm
Hun påpeker at siden regjeringen la om prøvene fra papir til digitale prøver i 2014, har systemet med  norskprøvene skapt enormt mye frustrasjon.

– Oslo har sendt mange brev og vært i mange møter med IMDi, Kompetanse Norge og departementet for å melde fra om et system som ikke er holdbart. Lærere som jobber i voksenopplæringen i Oslo har brukt hundrevis av timer på å rette feil som det digitale systemet har skapt.

Thorkildsen ser på systemkollapsen som uheldig.

– I Oslo har vi nå godt over 1.000 deltakere som skulle tatt norskprøven i disse dager, men som må utsette den på ubestemt tid.  444 har gjennomført prøven, men på grunn av feil i systemet er det usikkert om prøveresultateten kan godkjennes. På landsbasis rammet dette opp mot 14.000 personer i løpet av slutten av mai og tidlig juni.

– Nødt til å ha endring
Karin Steenstrup, kommunikasjonsrådgiver i byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune, sier dette kan ikke fortsette slik.

– Troverdigheten til norskprøvesystemet og regjeringens håndtering av gjentatte feil i dette systemet er allerede svært lav. Lærere i Oslo Voksenopplæring har i flere år brukt mye tid på manuelt rette opp feil som det tekniske systemet har skapt, slik at prøvebevisene som den enkelte deltaker får skal være av best mulig kvalitet.

Bekymringsverdig
Skribent, samfunnsdebattant og norsklærer Kari Gellein er bekymret:

 
Foto : Privat
– Flere rakk ikke å gjennomføre de første prøvene. Noen har også fått nye datoer via sms, noe som er greit nok. Men det er bekymringsverdig at et så viktig tilbud, som er så avgjørende for integreringen til det norske samfunnet, ikke kan fungere bedre teknisk. Norskprøven er viktig, og ved å ikke kunne ta, den så vil dette ha negative konsekvenser.

Norsklæreren tenker spesielt på mange som hadde sin siste mulighet for å bestå norskprøven i løpet av uken avlysningen skjedde.

– For dem er den eneste muligheten at de tar opp norskprøven som privatister. Alt i alt skaper dette ekstra stress og usikkerhet for eksamenskandidatene, sier hun.

Sikkerheten førsteprioritet

 
Foto : Claudio Castello
Kompetanse Norge-direktør Gina Lund sier på sin side til kompetansenorge.no at sikkerhet for prøven er førsteprioritet.

– Vi har undersøkt nærmere om serverne er utsatt for ekstern påvirkning.

– Vi er klar over utfordringene dette medfører, og beklager sterkt. Samtidig er norskprøven viktig, fordi den er inngangsvilkår for både oppholdstillatelser og statsborgerskap i Norge. Enovate AS er teknisk leverandør av prøvetjenestene. Vi jobber nå på spreng sammen med Enovate for å få løse problemene, slik at norskprøven kan gjennomføres feilfritt og sikkert, sier Gina Lund.