Statsministerbesøk fra Somalia skapte kontrovers

 
Foto: Utenriksdepartementet
Sterke uenigheter preget Facebook-veggen til Somalisk Studentforening (SSF) etter at foreningen valgte å takke ja og gjennomføre et møte med den somailske statsminister Hassan Ali Khaire.

SSF er en av de eldste organisasjonene for den somaliske diasporaen i Norge. Khaire, som både er norsk og somalisk statsborger, har tidligere studert og bodd i Norge, og var medlem av SSF på 90-tallet.

I sin egenbeskrivelse kaller SSF seg selv for «en landsomfattende studentorganisasjon som kontinuerlig jobber for alle somaliske studenters interesser. Organisasjonen er ikke bundet til noe politisk parti eller retning, men er tuftet på egne verdier og vedtekter som er stemt fram av organisasjonens tillitsvalgte». 

Fra apolitisk til politisk
Tidligere i sommer valgte man likevel å takke ja til et besøk av den somaliske statsministeren, på et tidspunkt hvor han befant seg i landet i anledning Oslo Forum

Nå har man blandet inn politikk ved å invitere en representant for det offisielle Somalia.

Flere kritiske kommentarer dukket opp på eventens Facebook-side, noe som førte til uenigheter og diskusjon.

Utrop har snakket med flere av de kritiske personene, som ønsker å være anonyme.

– SSF har hatt tillit fordi man har hatt en profil som har vært samlende og apolitisk. Man har ikke snakket om politikk eller temaer som klan, eller blandet seg i de ulike politiske ståstedene blant somaliere for eksempel forholdet mellom Somaliland og resten av somalierne. Nå har man blandet inn politikk ved å invitere en representant for det offisielle Somalia. En representant som ikke alle somaliere identifiserer seg med politisk. Disse personene uttalte seg klart overfor SSF om at de hadde prinsipper og vedtekter som de må følge, og som de ikke gjorde ved det tilfellet. SSF har stor legitimitet blant somaliere fordi organisasjonen er kjent for å skape et godt samhold og fellesskap som bygger på kun utdanning, men her føler de at SSF har blitt misbrukt av krefter som har ønsket samlingssted for denne statsministeren og brukt organisasjonen til et politisk formål.

Føler seg kneblet
Norsk-somalierne Utrop snakker med stiller opp anonymt fordi de frykter at det å stå åpent fram kan skape mer splittelse innad i en allerede splittet gruppe.

– Vi føler at folk kvier seg for å si ting som kan oppfattes som splittende for den store gruppekonsensus. En av disse forteller at hun vurderte det flere ganger før hun ytret seg i debatten på eventens Facebook-side. Egentlig er dette veldig synd, fordi det skal være takhøyde for ulike syn og politiske meninger blant somaliere i Norge, slik det er for resten av befolkningen. Noen somaliere undervurderer mangfoldet i den somaliske befolkningen i Norge både når det gjelder, religion, politisk ståsted og kultur, sier de.

Overfor Utrop utdyper kildene at det likevel har kommet noe positivt ut av dette.

– Vi har hatt en sterk og god prinsippdebatt hvor mange har vært saklige. De viser til også at mange i ettertid er enig i at dette arrangementet viste seg å være feil for SSF sitt vedkommende. Kritikerne mener SSF likevel vil arrangere liknende arrangement i fremtiden.

Føler seg misforstått
Styret i SSF skriver på sin offisielle side på Facebook at de føler seg misforstått.

– Vi har full forståelse for bekymringene som vi har fått høre den siste tiden. De samme kritiske spørsmålene er noe vi internt har tatt opp under diskusjonene våre. SSF er en forening som i alle år har klart å holde sin politiske og religiøse nøytralitet, noe som vi skal fortsette å holde fast på.

Videre skriver man i Facebook-posten:

– Hassan Khayre var en tidligere SSF-er. Og ikke bare var han et medlem, men en av grunnleggerne i foreningen som i dag har vart i over 30 år. Han er derfor en del av den større SSF- familien, og har forståelse for studielivet her i Norge. Vi har derfor et sterkt ønske om å presentere, for våre medlemmer, en person som vi kan sammenligne oss med. En suksessfull person som har utdannet seg fra samme land og vært i den posisjon som vi befinner oss i dag. Vi ser på dette som en mulighet til å motivere studentene, samt være et samlepunkt for nåværende og tidligere SSF-ere.

– Det legges ikke skjul på at Khayre jobber som statsminister i dag, men han er i samarbeid med SSF da han er en norsk-somalier som har nådd langt i arbeidslivet, som har mye å tilby oss, og som studentene kan kjenne seg igjen i.