255 «oktoberbarn» har fått avslag

Afganske flyktninger demonsterete utenfor Stortinget i oktober for å stoppe deportasjonen
395 enslige mindreårige asylsøkere, de såkalte «oktoberbarna», har fått vurdert saken sin på nytt. Av disse er 255 blitt avvist, opplyser UDI.

Ifølge Utlendingsdirektoratet oppfyller de ikke kravene som Stortinget satte da de folkevalgte besluttet å åpne for ny behandling av disse søknadene.

«Oktoberbarna» er asylsøkere som kom til Norge som enslige mindreårige asylsøkere høsten 2015. De fikk midlertidig opphold inntil de ble 18 år, hvorpå de kunne bli returnert til internflukt i hjemlandet.

Stortingsflertallet bestemte i november 2017, mot Frp og Høyres stemmer, at disse skal få vurdert saken på nytt.

Av de 140 som oppfyller kravene, har 51 har fått innvilget opphold på grunn av sterke menneskelige hensyn, mens én har fått opphold av beskyttelsesgrunner. To søknader er så langt avslått.

I underkant av hundre personer søkte etter at fristen gikk ut. Alle har fått søknaden sin avvist, opplyser UDI.

(©NTB)